Zatvorenike uče da budu od koristi

Zatvorenike uče da budu od koristi
PRI Kazneno-popravnom zavodu u Somboru od januara ove godine radi klub “Korak po korak” osmišljen da se kroz rad i edukaciju pruži podrška osuđenicima kako bi se povećao procenat uspešnosti njihovog ponovnog uključivanja u društvo, ali i umanjio rizik kriminološkog recidiva. Program čini posebnim to što su u njega uključeni i članovi njihovih porodica, i svi koji žele da daju doprinos u reintegraciji i prilagođavanju osuđenih na uslove života na slobodi. Aktivnosti Kluba, kroz koje je do sada prošlo više od 70 osuđenih, realizuju zaposleni u Službi za tretman KPZ Sombor i u Kancelariji poverenika za alternativne sankcije u Somboru., po struci psiholozi, pedagozi i andragozi sa specijalnim stručnim znanjima i veštinama. – Klub “Korak po korak” uporedio bih sa Sigurnom kućom, mestom gde bivši osuđeni može dobiti adekvatnu institucionalnu pomoć i na taj način može izbeći ispoljavanje neprilagođenog ili kriminalnog ponašanja – kaže Aleksandar Hinić, načelnik Službe za tretman u KPZ u Somboru. – Programi koje realizujemo su rešavanje problema i asertivna komunikacija, kontrola besa, reiki metod, porodične konstelacije, metod fraktalnog crtanja, integrativni pristup i art terapija… Pročitajte još – “Pametni” zatvor čeka osuđenike Hinić ističe da su zahvaljujući stečenim radnim navikama i preporukama koje su dobili od Zavoda, mnogi štićenici pronašli posao, sada su samostalni preduzetnici, stolari, kuvari, farmeri… . Ljiljana Katić, psiholog u Službi za tretman KPZ, ističe da su zahvaljujući angažovanju svih, pojedini osuđenici razvili sposobnosti za koje nisu ni znali da ih poseduju. – Individualizovan pristup u radu sa osuđenima je od suštinskog značaja – ističe Ljiljana Katić. – Akcenat je da ništa ne radimo na silu, nego da im lične afinitete i sklonosti dalje podržimo. Klub “Korak po korak” je kruna našeg dosadašnjeg rada. Kazneno-popravni zavod u Somboru / Foto N. Bijelić Navodi da su izazvali reakciju i nekih bivših osuđenika koji su se javili da učestvuju. Prednost Kluba je ta što se kao podrška osuđenicima uključuju porodica, poslodavci, prijatelji. – Ideja je da se postigne kvalitativna promena koja će im omogućiti uspešnu reintegraciju, umanjiti kriminološki povrat, što je od interesa za društvo u celini. Mi se borimo za svakog konkretnog čoveka.Često nam se javljaju nakon izdržane kazne da nas obaveste da su se oženili, razvili posao. Jedan od osuđenika koji je uključen u tri programa koji se realizuju je i sedamdesetsedmogodišnji S. S. koji i pored toga što je fakultetski obrazovan i što ima bogato životno iskustvo, ističe da se zahvaljujući Klubu i dalje edukuje. Pročitajte još – KPZ U POŽAREVCU: Niče novi paviljon – Ceo program na prvi pogled ima minorno i simboličko značenje, a u stvari su to koraci od sedam milja. Zaposleni svojim predanim radom i nesebičnim zalaganjem nastoje da popune rupu u našim životima nastalu genetskim nasleđem, neadekvatnim vaspitanjem u porodici, školi, raznim društvenim neaktivnostima i da od nas formiraju celovite ličnosti sa čvrstim identitetom. Ovo su sitni koraci za nas, a ogromni za naše porodice, prijatelje, kao i za društvo u celini. Za sebe lično mogu da kažem da sam i sa ovim brojem godina, ovde upotpunio svoju ličnost. DOŠKOLOVANjE PORED psihosocijalnih programa, prema rečima Ljiljane Katić, osuđenicima je omogućeno da se doškoluju. Pojedini koji nisu imali završenu osnovnu ili srednju školu ovde su uspeli da dobiju diplome. Svi koji završe neki vid stručnog usavršavanja dobijaju sertifikate na kojima ne piše gde su ih stekli, tako da u startu prilikom traženja posla ne mogu da budu diskriminisani.Izvor

Preporučeno za vas