Sa današnjeg sastanka

Zajednička posvećenost bezbjednosti i poštovanju ljudskih prava omogućili zajednički rad


Veljović je, navodi se, osudio svaki primjer policijskog zlostavljanja i najavio odgovarajuće sankcije. Upućen je i zajednički poziv službenicima policije da prijavljuju kolege koji nijesu dostojni za policijski posao
Edit

Direktor Uprave policije (UP) Veselin Veljović sa pomoćnicima direktora,  rukovodiocima svih sektora Uprave policije, načelnikom Centra bezbjednosti Podgorica i načelnikom Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije primio je danas predsjednika i članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Sašu Zekovića, Dražena Cerovića, Zorana Čelebića i Vladimira Dobričanina.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju Uprqave policije i Savjeta, UP je prepoznala i afirmativno se odnosi prema naporima Savjeta da uzme u rad i provjeri sve prigovore javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja.  

“Zajednička posvećenost bezbjednosti i poštovanju ljudskih prava omogućili su Upravi policije i Savjetu za građansku kontrolu rada policije da rade zajedno, da se ne suprostavljaju i tako postižu dobre rezultate. Policija više nema odbrambeni i emotivni stav prema stavovima koji dolaze iz redova zaštitnika ljudskih prava i pokazuje otvorenost prema konstruktivnim kritikama i promjenama”, saopšteno je.

Veljović je, dodaje se, osudio svaki primjer policijskog zlostavljanja i najavio odgovarajuće sankcije. Upućen je i zajednički poziv službenicima policije da prijavljuju kolege koji nijesu dostojni za policijski posao.

U saopštenju se navodi da je diskutovano o moralnoj hrabrosti službenika policije pa je zajednički prepoznata važnost potrebe da se neprofesionalno postupanje registruje i blagovremeno sankcioniše u samoj policiji i da prestanu pojedinačni primjeri priznavanja zlostavljanja građana u postupcima izvan policije jer degradiraju uspostavljeni sistem odgovornosti.

Pružena je podrška profesionalnom radu i integritetu policijskih službenika i zaštiti društvenog ugleda policijske profesije uz zajednički poziv sudstvu da se za napad na službenika policije ne sudi ispod zakonskog minimuma.

Savjet je ocijenio da je značajno unaprjeđeno postupanje policije i da je primjena policijskih ovlašćenja u ovoj godini protekla profesionalno i bez ozbiljnijih kršenja ljudskih prava. “Pojedinačni primjeri prekoračenja ovlašćenja i neprofesionalnog ponašanja kao i odstupanja od etičkih vrijednosti su blagovremeno identifikovani, istraženi i uspostavljena je odgovarajuća saradnja sa nadležnim tužilaštvom. To je bitno drugačije stanje i postupanje u odnosu na ranije godine”.  

Savjet je konstatovao da aktuelno rukovodstvo Uprave policije sprovodi ozbiljne reforme čiji je cilj da se policija učini efikasnim servisom, da se unaprijedi ukupna odgovornost i uspješno odgovori na potrebe građana i savremenog društva.

Po ocjenama Savjeta, vještine rukovođenja u 2019. godini su naročito došle do izražaja, a  direktor Uprave policije je pokazao kompetenciju da razvojno upravlja policijskom organizacijom jačajući rezultate i odgovornost uz prevenciju nepoželjnih ponašanja i pristup uvažavanja prema građanima. 

“Savjet godinama ukazuje da policijska kultura definiše identitet crnogorske policije. Iskustvo je Savjeta da rukovodstvo Uprave policije pokazuje riješenost da sprovede promjene i uspostavi kulturu koja se zasniva na profesionalizmu i vrijednostima i kojom se stvara pozitivno percipirani identitet policije u društvu”.  

U saopštenju se dodaje da u 2019. godini nije zabilježen nijedan slučaj nezakonitog ponašanja policijskih službenika prema građanima lišenim slobode u toku prevoza do službenih prostorija.  

Savjet je pohvalio aktivnosti Uprave policije na lokalnom nivou koje su nastavile i produbile otvaranje crnogorske policije prema javnosti. “Češći susreti sa novinarima, prijem građana i veća vidljivost rukovodilaca policije u lokalnoj zajednici predstavljaju novine koje doprinose povjerenju i podršci. Savjet je preporučio  određene aktivnosti koje će produbiti odnose sa lokalnom zajednicom”.  

Razgovarali i o Otaševiću

Detaljno je razgovarano o bezbjednosti novinara u Crnoj Gori. Diskutovan je slučaj novinara Vladimira Otaševića i konstatovano blagovremeno i profesionalno postupanje policije. 

“U odnosu na slučaj novinarke Olivere Lakić odlučno je saopšteno da je intenzivna komunikacija sa tužilaštvom, svakodnevna provjera dokaza i da se u razumnom roku očekuje podizanje optužnice. Uprava policije je u svom radu kao jedan od prioriteta opredijelila bezbjednost i zaštitu novinara, pa se shodno tome preduzimaju brojne aktivnosti u sprječavanju svih oblika narušavanja slobode izražavanja a sve u cilju omogućavanja nesmetanog obavljanja novinarskog poziva u Crnoj Gori2, piše u saopštenju.

Ukazano je Savjetu da je kontrola i održavanje sistema video nadzora u CB Podgorica u nadležnosti MUP Crne Gore te da će tehnički problemi biti otklonjeni jer je nadležna organizaciona jedinica MUP-a blagovremno upoznata.  

Detaljno je razgovarano o nekoliko predmeta na kojima radi Savjet pri čemu je na lice mjesta prihvaćeno više izdatih preporuka Savjeta.

“Odluka da sa imenuje starješina za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije se pokazala veoma praktičnom i uspješnom. Glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije, koji je određen za starješinu za komunikaciju i saradnju, održavao je svakodnevni kontakt, pokazao profesionalan i posvećen odnos zbog čega ga Savjet, kod rukovodstva policije i javnosti Crne Gore, pohvaljuje”, zaključuje se u saopštenju.

Source link

Preporučeno za vas