Vojska Kosova i formalno od 28. novembra, NACIONALNOG DANA ALBANACA?

Vojska Kosova i formalno od 28. novembra, NACIONALNOG DANA ALBANACA?Procedura usvajanja zakona o transformaciji KBS u takozvanu vojsku Kosova predviđa da predlozi tri zakona, koje je u načelu usvojila kosovska skupština, u sledećem koraku prođu skuppšštinske odbore, idu zatim na usvajanje u “drugom čitanju” što bi, po nekim najavama, moglo da se desi 28. novembra na nacionalni dan Albanaca.Izvor

Preporučeno za vas