Ilustracija

Vladi fali 47 miliona da bi podmirila troškove iz budžeta


Sa tom pozajmicom biće zaokružen planirani budžetski okvir za ovu godinu po kome se za potrebe servisiranja budžeta i otplate duga ukupno moglo pozajmiti 190 miliona eura
Edit

Vladi nedostaje 47 miliona eura da bi podmirila do kraja godine sve troškove iz budžeta i taj novac pozajmiće od Podgoričke banke. O tome je danas usvojena informacija na sjednici izvršne vlasti.

Sa tom pozajmicom biće zaokružen planirani budžetski okvir za ovu godinu po kome se za potrebe servisiranja budžeta i otplate duga ukupno moglo pozajmiti 190 miliona eura. Prethodno je kroz dvije emisije obveznica na domaćem tržištu obezbijeđeno 142,43 miliona eura. Prvom emisijom je sakupljeno 92,4 miliona sa rokom dospjeća 2024. godine,a drugom emisijom 50 miliona sa rokom dospjeća 2026. godine.

“Pošto kroz dvije emisije nije sakupljeno svih 190 miliona Ministarstvo finansija je kroz komunikaciju sa sa domaćim i stranim finansijskim institucijama obezbijedilo preostalih 47 miliona. Najpovoljniju ponudu je dala Podgorička banka. Kredit će se otplaćivati pet godina uz grejs period od godinu.Kamatna stopa je šestomjesečni euribor (cijena novca na evropskom tržištu) i još tri odsto”, piše u informaciiji.

Usvojena je informacija o trenutnom usalgašavanju Nacrta zakona o radu u kojo jse navodi da je taj dokuemnt u završnoj fazi, te da je sama završnica uslovljena usklađivanjem sa odredbama o diskriminaciji koje sev ćednim dijelom nalaze u Zakonu o zabrani diskriminacije.Objašnjeno je da je biriselska administracija ukazala da se dvije evropske direktive o diskriminaciji moraju uvrstiti u domaće zakonodavstvo.

Odbijen je zahtjev firme “SUNRAF beach properties” da se njihov hotel koji rade u Rafailovićima uvrsti u listu razvojnih projekata u oblasti turizma, a u okviru projekata ekonomskog deržavljanstva. To je urađeno na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma koje je ustanovilo da je taj objekat u odmakloj fazi izgradnje,dok je cilj Vladinog projekta da se podstakne razvoj projekata koji su u inicijalnoj fazi. Većinsko vlasništvo utoj firmi prema Centralnom registru ima Yury Tyumentsev. Taj hotel će imati pet zvjezdica i funkcionisaće po principu kondo poslovanja.

Rešad Nuhodžić je imenovan za Direktora uprave javnih radova.On je već rukovodio tom institucijom,ali je bio vršilac dužnosti.

Source link

Preporučeno za vas