Sa sjednice Vlade

Vlada utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu


Na taj način se, kako je u raspravi istaknuto, dodatno uređuje oblast elektronske identifikacije i elektronskih usluga povjerenja
Edit

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, koje se odnose na uvođenje elektronskog identifikacionog dokumenta i jasnije normiranje elektronske identifikacije.

Kako se navodi, u skladu sa obuhvatom usluga koje normira zakon, umjesto pojma usluge certifkovanja za elektronske transakcije uvodi se pojam elektronske usluge povjerenja, sa obzirom na to da elektronske usluge povjerenja, osim usluga izdavanja certifikata, obuhvataju i druge koje ne zahtijevaju izdavanje takve vrste dokumenta.

Na taj način se, kako je u raspravi istaknuto, dodatno uređuje oblast elektronske identifikacije i elektronskih usluga povjerenja.

Na današnjoj sjednici Vlade ocijenjeno je da će Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini osnažiti antikorupcijsku saradnju na regionalnom nivou i predstavljati prvi sporazum o razmjeni podataka u cilju prevencije korupcije u Evropi.

„Usvojen je Izvještaj o završenim pregovorima o njegovom zaključivanjui i prihvaćen tekst Sporazuma, kojim se omogućuje direktna administrativna razmjena podataka o imovini između antikorupcijskih tijela strana potpisnica Sporazuma“, navodi se u saopštenju.

Iskazano je uvjerenje da će taj mehanizam doprinijeti povećanju efikasnosti i efektivnosti provjere imovine i sprječavanju sukoba interesa nosilaca javnih funkcija koja dobija regionalnu dimenziju.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin ukazao je na da je Crna Gora prva država u kojoj je Vlada usvojila Izvještaj čime se šalje poruka posvećenosti i odlučnosti Crne Gore borbi protiv korupcije.

Na sjednici je usvojena Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) – e-Socijalni karton i prihvaćen Aneks sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade.

Njim su definisane nove ugovorene vrijednosti Sporazuma i rasporeda uplata, shodno revidiranom planu realizacije projekta od 455 hiljada eura, čime ukupna ugovorena vrijednost izmijenjenog Sporazuma sada iznosi oko 1,3 miliona eura.

„Potreba zaključivanja Aneksa, prvenstveno radi održivosti sistema i daljeg sprovođenja reforme, uzrokovana je brojnim neplaniranim zakonskim izmjenama koje su zahtijevale i dodatna softverska rješenja, što je poremetilo planiranu realizaciju i rokove“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je potvrđeno da je to kapitalni reformski projekat bez koga ne bi bila moguća optimalna primjena novih zakonskih i insitucionalnih rješenja, odnosno uspješno sprovođenje strukturne refoma sistema socijalne zaštite.

Krajnji cilj projekta je da siromašni i socijalno ugroženi građani imaju lakši i brži pristup materijalnim davanjima, ali i kvalitetnijim uslugama socijalne i porodične zaštite, a uz to i da materijalna davanja budu pravednije usmjerena.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju” s predlogom Sporazuma o grantu, između Vlade, Opštine Bijelo Polje i Evropske investicione banke.

U raspravi je istaknuto da je taj Projekat uvršten na Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata, kao i da je nominovan za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Upravni odbor WBIF-a je krajem prošle godine pozitivno ocijenio projekat i odlučeno je da će sa 2,99 miliona eura biti sufinansirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih u Bijelom Polju, za šta je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila Sporazum o grantu.

Source link

Preporučeno za vas