Sa sjednice Vlade

Vlada utvrdila Predlog akta o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi


U cilju eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata Crne Gore i Monaka, utvrđen je Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
Edit

Vlada je utvrdila predlog akta kojim se uređuju prava putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi u slučajevima otkazivanja i kašnjenja putovanja u polasku i u dolasku.

Predlogom zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi uređuje se zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, obzirom na uslove prevoza koje nudi prevoznik, kao i pravo tih osoba na pomoć kada putuju morem ili unutrašnjim plovnim putevima i obaveza pružanja informacija putnicima, žalbena procedura i opšti uslovi sprovođenja.

“Uvodi se i novi Inspektor za pomorsku privredu čiji se inspekcijski nadzor isključivo odnosi na kontrolu privrednih subjekata i njihovih aktivnosti u pružanju usluga putnicima u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju”, navodi se u saopštenju.

U cilju eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata Crne Gore i Monaka, utvrđen je Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji uputstva o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju.

Prema podacima iz Informacije, za dospjele fakture za jul, avgust i septembar neophodno je obezbijediti oko 675,69 hiljada eura.

Prema procjeni Ministarstva rada i socijalnog staranja, za period od oktobra do decembra ove godine biće neophodno još oko 800 hiljada eura, što je ukupno oko 1,5 miliona eura.

Na sjednici je donijeta Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti.

“Upravu za imovinu zadužena je da se u svojstvu ponuđača prijavi na javno nadmetanje za prodaju koje će objaviti Opština Ulcinj, sa ponudom za kupovinu imovine do 3,55 miliona eura.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za prošlu godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gore i Albanije 2014 – 2020. godine i prihvatila Finansijski sporazum.

Navodi se da će potpisivanjem tog Finansijskog sporazuma biti omogućena realizacija aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskom području, kroz valorizaciju njihovih turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine.

Ukupni procijenjeni troškovi za prošlu godinu iznose dva miliona eura, pri čemu je maksimalni doprinos Unije određen na 1,7 miliona eura.

“Sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena Informacija o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za prošlu godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova 2014-2020. godine i prihvaćen Finansijski sporazum.

Navodi se da ukupni procijenjeni troškovi za prošlu godinu iznose oko 1,41 milion EUR, uz maksimalni doprinos Unije određen na 1,2 miliona EUR i sufinansiranje od strane korisnika bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Source link

Preporučeno za vas