Sa večerašnje sjednice Vlade

Vlada predlaže ulaganje od 155 miliona eura za spašavanje Montenegro Airlinesa


“Eventualni stečaj ili likvidacija kompanije bi doveli do niza kumulativnih negativnih efekata po cijelu nacionalnu ekonomiju te brojnih direktnih negativnih posljedica među kojima su gubitak 33,7 miliona eura otplaćenih rata za vazduhoplove i slotova na stranim aerodromim”, saopšteno iz Vlade
Edit

Vlada planira da u narednih šest godina u Montenegro Airlines uloži 155 miliona eura.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade “utvrđen je Predlog zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegro Airlines A.D. Podgorica kojim se stvaraju osnovne pretpostavke za tržišno poslovanje crnogorskog nacionalnog avioprevoznika i shodno tome brojni pozitivni efekti po cjelokupnu našu ekonomiju”.

“Predloženim zakonom, koji je Vlada u parlamentarnu proceduru uputila po skraćenom postupku, predviđaju se dokapitalizacija nacionalne avio kompanije ulaganjem 155 miliona eura u narednih šest godina i to za pokrivanje dospjelih obaveza Montenegro Airlinesa prema povjeriocima i investicije u razvoj. U tu sumu je uračunato i izdvajanje do 50 miliona eura neto za kupovinu novih crnogorskih vazduhoplova”, saopšteno je.

Dodaje se da se radi osiguravanja likvidnosti, održivosti i stabilnosti poslovanja nacionalnog avioprevoznika kao preduzeća od posebnog značaja za državu, ovim zakonom uređuju uslovi, način i postupak izmirivanja obaveza koje Montenegro Airlines ima prema državi Crnoj Gori i trećim licima, izvor i način obezbjeđivanja sredstava za ove namjene, kao i druga pitanja od značaja za razvoj nacionalne avio kompanije, “koja svojim poslovanjem utiče na ekonomski razvoj Crne Gore u cjelini”.

“U raspravi je istaknuto da crnogorska nacionalna avio kompanija godišnje prihoduje oko 70 miliona eura, da je ove godine prevezla više od 660.000 putnika čime pored direktnog prihoda ostvaruje veliki pozitivan uticaj na cjelokupnu našu ekonomiju koji se ove godine sa prihodima od turizma procjenjuje na više od 185 miliona eura. Shodno tome eventualni stečaj ili likvidacija kompanije bi doveli do niza kumulativnih negativnih efekata po cijelu nacionalnu ekonomiju te brojnih direktnih negativnih posljedica među kojima su gubitak 33,7 miliona eura otplaćenih rata za vazduhoplove i slotova na stranim aerodromima. Sagledavajući alternativni scenario stečaja ili likvidacije Montenegro Airlinesa Vlada je zaključila da bi ovakav scenario bio izuzetno nepovoljan ne samo po nacionalnu avio kompaniju već i po ukupnu crnogorsku ekonomiju posebno imajući u vidu turizam kao stratešku granu razvoja”.

Iz Vlade je saopšteno da je razmatrana i uporedna pozitivna iskustva više zemalja Evropske unije.

“Kkoje su proteklih godina na sličan način konsolidovale svoje avio kompanije kao i slučajeve zemalja koje su odlučile da ne pristupe konsolidaciji što je dovelo do značajnih negativnih posljedica po njihove nacionalne ekonomije”, zaključuje se u saopštenju.

Source link

Preporučeno za vas