Lješković

Viši sud opet da razmatra optužnicu protiv stečajne upravnice


Apelacioni sud ukinuo rješenje Vijeća Borisa Savića
Edit

Apelacioni sud Crne Gore uvažio je žalbu suvlasnika Mall group Gorana Rašovića i ukinuo rješenje Višeg suda od 14. novembra prošle godine kojim je odbačena optužnica protiv stečajne upravnice tog preduzeća Sanje Lješković.

Rašović optužuje stečajnu upravnicu za zloupotrebu službenog položaja i da je, između ostalog, nanijela štetu stečajnom dužniku i povjeriocima u iznosu ne manjem od 1.500.000 eura.

Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sudija Radmila Mijušković, a u kojem su bile i sudije Zoran Smolović i Mušika Dujović (predsjednik suda) utvrdilo je da je bio “preuranjen zaključak prvostepenog suda, kada je našao da nema mjesta optužbi protiv okrivljene Sanje Lješković, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja”.

“Uvidom u cjelokupne spise predmeta, a cijeneći žalbene navode oštećenog kao tužioca, ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud odluku koju je donio u pobijanom rješenju zasnovao isključivo na iskazu stečajne upravnice u ovom postupku, okrivljene Sanje Lješković, odnosno prvostepeni sud je u konkretnom slučaju propustio da cijeni i ostale dokaze koji se nalaze u spisima predmeta… Bio je u obavezi da iz svih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, prevashodno stečajnih spisa 134/16 na detaljan i svestran način, korak po korak, utvrdi koje radnje je preduzela okrivljena kao stečajni upravnik…te da nakon tako utvrđenog činjeničnog stanja zasnuje svoju odluku”, navodi se, između ostalog, u presudi Apelacionog suda.

Da nema mjesta optužbi protiv stečajne upravnice Mall group sredinom novembra odlučili su predsjednik Vijeća Višeg suda Boris Savić, sa članovima sudijama: Radomirom Ivanovićem i Vesnom Pean.

U konkretnoj situaciji Viši sud svoju odluku nije mogao zasnivati samo na iskazu okrivljene upravnice, pa Apelacioni sud smatra da je njegova odluka “preuranjena”, zbog čega je naložio Vijeću tog suda da u ponovnom postupku “otkloni propuste, nakon čega će biti u prilici da donese pravilnu i zakonitu odluku”.

Stečaj u kompaniji Mall group u Privrednom sudu traje od marta 2016. godine, a uveden je na zahtjev NLB banke zbog nevraćenog kredita.

Stečajni sudija u ovom postupku je Miodrag Anđelić. Njega je Rašović je 2. decembra prijavio Sudskom savjetu Crne Gore zbog, tvrdi se u prijavi, “nesavjesnog, pristrasnog i nezakonitog postupanja u stečajnom postupku” nad njegovom firmom.

Žalba

“Viši sud prije svoje odluke i zakazanog ročišta za preispitivanje podnijete optužnice nije sproveo uobičajene postupke, koji bi doprinijeli pravilnom i zakonitom ocjenjivanju preispitivane optužnice, kao što je saslušanje stranaka u postupku, istražnje radnje… Zbog toga smo dubokog uvjerenja da je Viši sud donio odluku i prije održanog ročišta”, naveo je, između ostalog, Rašović u žalbi Apelacionom sudu.

On je napomenuo u žalbi da Viši sud prethodno nije izvršio uvid “u najbitnije dokaze na kojima zasniva svoju odluku, a koji se nalaze u spisima predmeta”.

Source link

Preporučeno za vas