Sa sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Vijeće za nacionalnu bezbjednost: Bezbjednosna situacija stabilna


“Vijeće je definisalo i jačanje saradnje i puno profesionalno jedinstvo svih organa za sprovođenje zakona u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i suprotstavljanje svim bezbjednosnim izazovima”
Edit

Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, a ostvareni su zapaženi i kvalitetni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima.

To je ocijenjeno na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća i premijer Duško Marković.

“Sa zadovoljstvom danas možemo da konstatujemo dobre rezultate Uprave policije u borbi protiv svih oblika kriminala, zbog čega za rezultat imamo stabilnu bezbjednosnu situaciju i sigurnost za svakog našeg građanina”, kazao je Marković.

On je dodao da su u prethodnom periodu bila značajna ulaganja u materijalno-tehničko opremanje policije, kao i da su za narednu godinu planirane nove investicije u toj oblasti.

“Sve to je ključan preduslov za dalji uspješan rad crnogorske policije koja, kako je zaključilo Vijeće, treba da nastavi sa snažnim aktivnostima na sprečavanju svih oblika kriminala, sa fokusom na borbu protiv krijumčarenja narkotika, trgovinu ljudima, oduzmanje imovine, finansijske istrage i sve druge oblike kriminala koji podrivaju stabilnost države”, navodi se u saopštenju Vlade.

Kao jedan od prioriteta, kako se dodaje, Vijeće je definisalo i jačanje saradnje i puno profesionalno jedinstvo svih organa za sprovođenje zakona u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i suprotstavljanje svim bezbjednosnim izazovima.

“Na sjednici su razmatrane informacije o borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber aktivnosti. Vijeće je konstatovalo potrebu za potpunom razmjenom informacija unutar državnih organa i organa lokalne samouprave, kao i snaženje saradnje sa operaterima kritične infrastrukture u cilju kvalitetnog odgovora na izazove za nacionalnu bezbjednost”.

Vijeću su, pored članova ovog tijela, prisustvovali ministar saobraćaja Osman Nurković, ministarka ekonomije Dragica Sekulić, ministarka javne uprave Suzana Pribilović i direktor Uprave policije Veselin Veljović.

Source link

Preporučeno za vas