Vag: U nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije predstavnici NVO, sudstva...

Vag: U nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije predstavnici NVO, sudstva…


Sa sastanka, Foto: Vlada Crne Gore

Sa sastanka, Foto: Vlada Crne Gore

Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije biće brzo konstituisan, i u tom tijelu će, pored predstavnika institucija izvršne vlasti biti i predstavnici sudstva, lokalnih samouprava, civilnog sektora i privrednih asocijacija, najavio je ministar bez portfelja Zoran Miljanić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Miljanić je u razgovoru sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag kazao da je riječ o novom pristupu.

“Smatramo da se korupciji na svim nivoima moramo suprostaviti akcijama kojima će animirati cijelo društvo”, kazao je Miljanić.

Prema njegovim riječima, cij je izrada Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koja će biti put do akcionih planova i institucionalnog okvira kojim će biti precizirana čvrsta saradnja i zadatak svih institucija na suzbijanju korupcije.

On je dodao da je korupcija zahvatila brojne segmente društvenog života i postala uobičajena praksa.

“Od uspješnosti antikorupcijskih inicijativa zavise mnogi društveni procesi”, rekao je Miljanić podsjećajući da je u izuvještajima Evropske komisije ta pojava prepoznata kao gorući problem Crne Gore.

On je kazao da Crna Gora očekuje tehničku i ekspertsku pomoć u realizaciji antikorupcijskih inicijativa od strateških partnera, odnosno od država Evropske unije (EU) i od Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kao i od međunarodnih asocijacija među kojima je OEBS jedna od najvažnijih.

Vag je kazala da je borba protiv korupcije među važnim vrijednostima i obavezama OEBS-a.

Kako je kazala, Misija podržava nacionalne vlasti, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova, u projektima koji se direktno i indirektno suprotstavljaju korupciji na svim nivoima i bave se transnacionalnim i organizovanim kriminalom.

Prema riječima Vag, Misija radi i sa Upravom policije na razvoju profesionalne, demokratske policijske službe u koju građani vjeruju i koja efikasno može da istražuje korupciju i organizovani kriminal.

“Ove godine podržavamo objavljivanje i distribuciju Kodeksa ponašanja policijskih službenika. Naše godišnje istraživanje javnosti pokazuje da se povjerenje javnosti u policiju poboljšava, ali je napredak i dalje potreban“, kazala je Vag.

Ona je Miljanića informisala o projektu praćenja suđenja koji je u toku, koji finansira EU, a koji podržava efikasno sprovođenje pravde u borbi protiv organizovanog kriminala na visokom nivou.

„Praćenjem trenutno 43 suđenja, koristeći metodologiju OEBS-a, razumjećemo odgovore pravosuđa i identifikovati sistemske nedostatke”, rekla je Vag.

Ona je kazala da će podaci prikupljeni tokom prisustva ročištima i uvidom u spise predmeta biti predmet konsultacija sa sudijama i tužiocima, što će rezultirati preporukama Misije OEBS-a.

Kako se navodi u saopštenju, Vag je pohvalila ulogu civilnog društva, posvećenih nevladinih organizacija i istraživačkih novinara u Crnoj Gori u njihovim naporima da doprinesu borbi protiv korupcije, podsjetivši na značaj jačanja zakonodavnog okvira.

Osvrćući se na novu Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije koja je u pripremi, Vag je kazala da OEBS, sa svojim institucijama i stručnošću, stoji na raspolaganju za pružanje neophodne podrške u koordinaciji sa drugim akterima.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas