Kavarić traži od Abazovića da odredi termin potpisivanja temeljnog ugovora sa SPC, kritikovao Gorjanc Prelević i Spaić

Utvrditi ko je nezakonito isticao državnu zastavu na Cetinju


Kavarić, Foto: Luka Zeković

Kavarić, Foto: Luka Zeković

Advokat Dalibor Kavarić podnio je zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da obavi inspekcijski nadzor na Cetinju i pokrene postupak zbog, kako navodi nezakonitog isticanja, upotrebe i uklanjanja državne zastave.

“Dana 7. i 8. avusta za sada nepoznata lica izvršila su nezakonito postavljanje zastave Crne Gore na mjesto i način protivno Zakonu o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore i protivno pravilniku o bližem načinu isticanja, upotrebe, kao i sastavu materijala zastave Crne Gore”, kazao je pravni zastupnik Mitropolije crnogorsko primorske, advokat Kavarić.

Pozvavši se na Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, Kavarić je predložio da Ministarvo kulture kao nadležno preko Uprave za inspekcijske poslove izvrši inspekcijski nadzor.

“Uz pomoć Uprave policije identifikuje lica koja su počinila opisane protivpravne kaznene radnje i pokrene odgovarajući prekršajni postupak protiv lica koja su izvršila nezakonito postavljanje Zastave Crne Gore na mjesno i način protivan članu 15, 16 i 17 Zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore i članu 1, 2, 3 i 7 Pravilnik o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijalu Zastave Crne Gore”, navodi se u zahtjevu Kavarića.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas