Ljiljana Popović-Moškov

URA: Država da formira Alimentacioni fond i pomogne samohranim roditeljima


“Samohrani roditelji kojima su djeca “pripala” suočavaju su sa mnoštvom problema i socijalno osviješćene države imaju niz mjera u svom zakonodavstvu kojim ublažavaju njihove nedaće, počev od zapošljavanja, stanovanja kao i redovnih uplata alimentacija koja pripada njihovoj djeci”
Edit

Građanski pokret URA pozvao je danas državu da formira Alimentacioni fond i pomogne samohranim roditeljima

Kako je danas saopštila Ljiljana Popović-Moškov, predsjednica Opštinskog odbora GP URA Kotor prema statističkim podacima iz 2018. godine svaki četvrti brak u Crnoj Gori završi se razvodom i posmatrajući po godinama, broj razvedenih brakova ima  tendenciju rasta. 

“Poražavajući je podatak da u Crnoj Gori samo jedna trećina roditelja plaća “alimentaciju” za svoju djecu koja su pripala drugom roditelju na brizi i starateljstvu a ono što je za nas u Građanskom pokretu URA neprihvatljivo jeste da država ne čini ništa kako bi pomogla samohranim roditeljima i riješila problem neplaćanja alimentacija, kazala je Popović-Moškov.

Ona je dodala da je GP URA predložila formiranje Alimentacionog fonda, kroz predlog izmjena Porodičnog zakona kojeg je još 2015. godine uputila  Skupštini Crne Gore. 

“Međutim, ovaj predlog nije došao na skupštinsko razmatranje do dan danas, pa možemo zaključiti da ova veoma bitna tema nije interesantna partijama na vlasti, i da iste nemaju senzibiliteta da riješe barem jedan od mnoštva problema sa kojima se samohrani roditelji suočavaju”, rekla je Popović Moškov.

Ona je poručila da smo nažalost danas u Crnoj Gori svjedoci velikog broja nesavjesnih roditelja, većinom očeva, ali sve više i majki koji nakon razvoda ne osjećaju nikakvu materijalnu obavezu prema svojoj djeci iako ih zakon na to obavezuje. 

“Samohrani roditelji kojima su djeca “pripala” suočavaju  su sa mnoštvom problema i socijalno osviješćene države imaju niz mjera u svom zakonodavstvu kojim ublažavaju njihove nedaće, počev od zapošljavanja, stanovanja kao i redovnih uplata alimentacija koja pripada njihovoj djeci. Kod nas je ova velika i značajna grupa stanovništva, prepuštena sama sebi i na žalost oni koji bi najviše trebali da brinu o svojim građanima, drže se po strani. Naša država i njene institucije pokazuju potpunu neosjetljivost kada su samohrani roditelji u pitanju. Podaci takođe govore da se veoma mali broj samohranih roditelja odlučuje da svoja prava na alimentaciju ostvari putem suda, a razloga je mnogo, počev od prijetnji i straha, pa sve do neprimjereno dugih i neefikasnih sudskih sporova koji dodatno iscrpljuju kako emitivno tako i materijalno” ,navela je Popović-Moškov.

Ona je kazala i da Alimentacioni fond koji je GP URA predložila bio bi u funkciji samohranih roditelja, jer bi im obezbjeđivao redovnost primanja alimentacija za njihovu djecu i barem jedan problem u njihovim životima riješio.

“Fond bi funkcionisao na način, što bi roditelji koji su sudskom presudom u obavezi da plaćaju alimentaciju, utvrđeni iznos morali uplaćivati na račun Fonda i u rokovima definisanim u Riješenju o razvodu. Kako bi u ovom Fondu dobijali svaki predmet o razvodu, tehnički bi imali sve “obveznike” plaćanja i sve “korisnike” alimentacije i prebacivali iznose  uplatioca na  osobu primaoca. Međutim, sav smisao ovog Fonda ogleda se u slučajevima kada neodgovoran roditelj ne uplaćuje redovno alimentaciju. U tom slučaju Fond bi bez čekanja “uplate” prenosio sredstva korisniku alimentacije, a zatim koristeći državni aparat i sva zakonska sredstva obezbijeđivao naplatu od obaveznika alimentacije.Time bi država na sebe preuzela sprovođenje svih prinudnih mjera naplate obaveza i potpuno oslobodila  samohranog roditelja od mučnih i dugih sudskih sporova za obezbjedjenje “prava” koja pripadaju njegovoj djeci. Uz predloženo funkcionisanje Fonda, primanje  alimentacije bi bilo sigurno i pouzdano za sve korisnike a na drugoj strani i veoma brzo bi bili “natjerani” svi oni neodgovorni roditelji da ne zaboravljaju što im je ljudska i moralna obaveza prema svojoj djeci”, zaključila je Popović-Moškov. 

Source link

Preporučeno za vas