Učinićemo dodatne napore da zainteresujemo mlade za oblast kulturne baštine

Učinićemo dodatne napore da zainteresujemo mlade za oblast kulturne baštine


Foto: Ministarstvo kulture i medija

Foto: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija će u narednom periodu učiniti dodatne napore da zainteresuje mlade za oblast kulturne baštine i zajedno sa ustanovama kulture raditi na digitalizaciji i inoviranju sadržaja u cilju njihove veće dostupnosti.

To je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, poručila ministarka Maša Vlaović na Ministarskom sastanku Upravljačkih platformi Zapadnog Balkana za kulturu, istraživanje i inovacije, obrazovanje i obuku koji su u Tirani organizovali Evropska komisija i Vlada Republike Albanije.

Vlaović je, kako navode, poručila da je sa kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije razmijenila iskustva o kulturnim politikama koje su na snazi u pomenutim državama, “s posebnim akcentom na modalitetima za njihovo unaprijeđenje.”

„Saglasili smo se da je u tom procesu veoma važna podrška Evropske komisije koja kroz mehanizam Upravljačke platoforme za kulturu uspostavlja još jedan osnov za razvoj regionalne saradnje u ovoj oblasti istovremeno osnažujući svaku od država Zapadnog Balkana da predano radi na promociji sopstvenog kulturnog identiteta“, kazala je Vlaović, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je na sastanku posebna pažnja bila posvećena temama vezanim za zaštitu i očuvanje kulturne baštine u kontekstu borbe sa klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama, “kao najznačajnijim izazovima savremenog doba.”

„Takođe smo u kontekstu Evropske godine mladih razgovarali o ulozi koju mladi imaju u očuvanju nematerijalne kulturne baštine i tradicionalnih zanata, kao i o značaju edukacije mladih u cilju njihove orijentacije ka profesijama iz oblasti kulturne baštine“, poručuje Vlaović u saopštenju.

Prema njenim riječima, kako navode, obaveza Ministarstva je da uvede inovativne pristupe u proces očuvanja tradicionalnih zanata, stvaranjem adekvatnih uslova za njihovu samoodrživost, a samim tim, kako je navela, pospješe interesovanje mladih da razvijaju znanja o nematerijalnoj kulturnoj baštini i da se bave njenom zaštitom i valorizacijom.

Ministarka je, kako dodaju, na marginama ministarskog sastanka razgovarala sa Marijom Gabriel, evropskom komesarkom za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade s namjerom da “je upozna sa vizijom i prioritetima Vlade Crne Gore u oblasti kulture i modalitetima implementacije zajedničkih projekata našeg kulturnog i kreativnog sektora sa zemljama regiona i Evropske unije.”

„Dodatno, sastanak je bio prilika da naglasim uvjerenje u nastavak značajne podrške koju Evropska komisija pruža Crnoj Gori u procesima političkih, ekonomskih i društvenih reformi, s naglaskom na ulogu kulture kao faktora povezivanja i saradnje na evropskom i širem nivou“, kazala je Vlaović, zaključuje se u saopštenju.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas