U Crnoj Gori registrovana 354 vozila na električni pogon

U Crnoj Gori registrovana 354 vozila na električni pogon


U Crnoj Gori registrovana su 354 vozila na električni pogon, a kako je država u ranoj fazi e-mobilnosti neophodna je produktivnija saradnja poslovnog, državnog i civilnog sektora da bi se savladali izazovi u toj oblasti.

To je poručeno sa konferencije o e-mobilnosti u Crnoj Gori, koju je organizovala Fondacija za promovisanje nauke PRONA, u sklopu projekta „Očuvanje prirode kroz edukaciju o e–mobilnosti“.

Koordinatorka projekta Tijana Lopičić Vasić kazala je da projekat finansira Evropska unija (EU) a kofinansira Ministarstvo javne uprave, dodajući da je period implementacije od 15. februara prošle, do 15. ove godine.

„Cilj ovog projekta je stimulacija implementacije e-mobilnosti u Crnoj Gori kroz edukaciju. U današnje vrijeme, jedna od najaktuelnijih tema u djelu savremenog transporta jeste elektromobilnost, a svijest o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama je na globalnom novu sve veća i veća”, rekla je Lopičić Vasić.

Ona je kazala da je industrija saobraćaja, kao glavni zagađivač životne sredine, ponudila rješenje u vidu proizvodnje električnih automobila.

Kako prenosi agencija Mediabiro, Jovan Mirković iz PRONA-e kazao je da iza ovog projekta stoji želja da se Crna Gora, kao ekološka država, što prije integriše u savremene ekonomske i tehnološke tokove i ubrza put ka punopravnom članstvu u EU.

On je dodao da elektrifikacija transortnog sistema ima brojne prednosti, poput čistije životne sredine i smanjene zavisnosti od fosilnih goriva.

„Crna Gora je u ranoj fazi e-mobilnosti. Za izazove koje treba savladati, neophodan je dijalog društvenih aktera, produktivnija saradnja poslovnog, državnog i civilnog sektor”, rekao je Mirković.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović kazao je da e-mobilnost, kao segment koncepta održive mobilnosti jeste izazov i za mnogo razvijenije sisteme od crnogorskog, a njegova aktuelizacija je dodatno podstaknuta trenutnim situacijama na tržištu energenata.

U Crnoj Gori, prena riječima Šahmanovića, razvoj kocepta e-mobilnosti je izazovan sa više aspekata – zakonodavnog, strateškog, institucionalnog i finansijskog.

“Potrebno je da se u narednom periodu svi sveobuhvatno i sinhronizovano posvetimo definisanju strateškog okvira i usvajanju adekvatnih propisa, institucionalnom jačanju uz istovremeno podizanje svijesti građana, definisanju optimalnog modela razvoja i podsticanju finansijskih mjera kako bi se električna vozila stavila u bolji položaj od konvencionalnih“, poručio je Šahmanović.

Haris Boko iz EU business-a Zagreb rekao je da sama odluka Evropskog parlamenta i Komisije o tome da će za desetak godina biti potpuno onemogućena prodaja automobila sa motorima na unutrašnje izgaranje znači da će samo električni atumobili biti dostupni.

“Ako druge neće biti moguće registrovati, onda ćemo za desetak godina svi živjeti u prostoru električnih auta”, kazao je Boko.

Janko Jovanović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) kazao je da e-mobilnost pruža velike, globalno značajne šanse, a to su umanjenje ili potpuno zaustavljanje efekta staklene bašte i globalnog otopljavanja, kao i umanjenje urbanog zagađenja vazuha.

„Kada govorimo o stanju u našoj zemlji, prema podacima Sektora za registraciju vozila u Upravi policije, u Crnoj Gori danas imamo registrovana 354 vozila sa električnim pogonom“, naveo je Jovanović.

Nikša Bulatović iz PRONA-e rekao je da, u širem smislu, koncept e-mobilnosti predstavlja razvoj čistog i održivog transporta, koji bi trebalo da dovede do smanjenja, odnosno nulte emisije CO2, i prelazak na niskokarbonsku ekonomiju u budućnosti.

“Kada je riječ o električnim vozilima, ona su mnogo više ekološka u odnosu na klasična vozila, koriste efikasnije energiju u transportu, pogodna su za gotovo svakodnevnu upotrebu i proizvode manju buku“, istakao je Bulatović.

Dušan Boričić iz CEDIS-a naveo je da je ta kompanija operator distributivnog sistema na teritoriji Crne Gore i njegova osnovna djelatnost je distribucija električne energije.

“Svaka punionica, i kompletna e-mobilnost, vezana je za CEDIS, jer sve mora doći na priključenje na distributivnu mrežu“, objasnio je Boričić.

Vuk Vukašinović iz Crnogorskog Telekoma je, govoreći na temu „E-mobilnost – Novi način planiranja“, najavio je platformu koja će objedinjavati punjače za automobile i iznajmljivanje bicikala.

„Na toj platformi biće i punjači za automobile, iznajmljivanje bicikala i sve ostalo što budemo našli za shodno. Platforma će imati web servise za povezivanje sa drugim aplikacijama“ kazao je Vukašinović.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas