Sa protesta u Bijelom Polju

U Bijelom Polju protest protiv izgradnje mHE Lještanica


Vukoman Damjanović, predsjednik Odbora za zaštitu rijeke Lještanice je kazao da će građani sugerisati državi i Vladi da se uvede potpuni moratorijum na izgradnju minihidroelektrana u Crnoj Gori
Edit

Ispred zgrade Opštine danas u 10 časova je počeo protest građana protiv izgradnje mini hidroelekrane Lještanica u Lijesci kod Bijelog Polja, koji je pokrenula NVO “Green home”.

Nataša Kovačević izvršna direktorica NVO “Geen home” je podsjetila da je peticiju protiv izgradnje potpisalo 150 mještana i 600 građana Bijelog Polja.

Sa protesta u Bijelom Polju
Sa protesta u Bijelom Polju(Foto: Jadranka Ćetković)

Iz Green home-a kažu da je naročito nedopustivo da se planira vodozahvat na izvorištu, odakle mještani dobijaju pijaću vodu.

Jasno je da su građani na prvom mjestu a da oni ne žele izgradnju na samoj rijeci, naročito ne na vodoizvorištu odnosno vodozahvatu pijaće vode za domaćinstva”, kazala je Kovačević, podsjećajući da prema zakonu o vodama prioritet ima vodosnadbijevanje lokalnih mještana I stoke, o sve druge namjene moraju biti uklonjene.

Vukoman Damjanović, predsjednik Odbora za zaštitu rijeke Lještanice je kazao da će građani sugerisati državi i Vladi da se uvede potpuni moratorijum na izgradnju minihidroelektrana u Crnoj Gori.

Vukoman Damjanović
Damjanović(Foto: Jadranka Ćetković)

“Naše rijeke se mogu valorizovati turistički, što se uklapa u strateški razvoj opštine. Razvoj turizma, poljoprivrede. Voda izuzetno čista, bogata ribom, a ima i jedan od najljepših vodopada u Crnoj Gori Skakala. Lještanska glava gdje se planira vodozahvat je suprotno svim domaćim i međunarodnim propisima”, Damjanović

Source link

Preporučeno za vas