Detalj iz sektora za DNK analizu

Tri ključa do DNK registra sa 7.699 profila


U Upravi policije kažu da isključivo obučeni službenici Forenzičkog centra mogu obrađivati podatke u veoma važnom registru u Forenzičkom centru Registar se čuva uz sve mjere zaštite podataka – pojedinačne šifre za pristup bazi, elektronske kontrole pristupa prostoriji i video-nadzor Blizu 8.000 bioloških profila u registru DNK pomaže policiji za otkrivanje počinilaca krivičnih djela
Edit

U DNK registru u Forenzičkom centru u Danilovgradu čuva se 7.699 bioloških profila koji policiji pomažu za upoređivanje ali i otkrivanje počinilaca krivičnih djela.

U Upravi policije kažu da jedino službenici Forenzičkog centra – obučeni za rad u bazi DNK profila, imaju pravo da obavljaju obradu podataka u tom veoma važnom registru.

“Sve se vodi u skladu sa Zakonom o DNK registru i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru. DNK registar se čuva uz sve mjere zaštite podataka – pojedinačne šifre za pristup bazi, elektronska kontrola pristupa prostorijama, video-nadzor”, odgovoreno je “Vijestima” u Upravi policije.

Policija je krajem oktobra, poslije tačno 13 godina, saopštila da je uspjela dijelom da riješi ubistvo Srđana Vojičića i napad na pisca Jevrema Brkovića.

Do imena jednog od osumnjičenih Željka Vukovića (41), koji je u noći ubistva, prema podacima iz te institucije, učestvovao u napadu, policija je došla nakon što je uporedila njegov DNK profil sa biološkim materijalom, koji se godinama čuvao u registru Forenzičkog centra.

Taj veliki korak ka rasvjetljavanju neriješenog ubistva napravljen je kada su UP i Tužilaštvo krenuli sa akcijom uzimanja DNK profila od interesantno bezbjednosnih osoba.

Na taj način, pozvan je i Vuković, koji je zbog raznih sitnijih krivičnih djela bio u bazi BIL osoba, pa je od njega uzet biološki materijal.

Tokom obrade u Forenzičkom centru policija je uhapsila Vukovića, jer su došli do sumnji da se njegov DNK poklopio sa biloškim materijalom nađenim na metalnoj šipci, koja je korišćena u noći napada i ubistva…

DNK
Detalj iz sektora za DNK analizu(Foto: Boris Pejović)

Prema Zakonu, navodi se da se u DNK registru čuvaju profili osumnjičenih, okrivljenih ili optuženih za neko krivično djelo, za koje se može izreći kazna od četiri godine ili veća zatvorska kazna.

U registar se pohranjuju i DNK profili osoba kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

U elektronskoj bazi podataka čuvaju se i biloški profili dobijeni analizom spornih bioloških materijala – onih koji su dobijeni u okviru međunarodne istrage, materijali neidentifikovanih osoba i njihovih srodnika, ali i rođaka nestalih lica.

Zakonom je tačno propisano i kako se i kada briše DNK profil osobe, čiji se materijal čuva u regustru Forenzičkog centra.

Sud donosi odluku o brisanju DNK profila iz registra ako se tokom krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada optuženom ili licima kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Profil se briše i ako se utvrdi da DNK profil pripada neidentifikovanom lešu.

“Odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra državni tužilac će donijeti ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada okrivljenom. Ministarstvo će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra kad utvrdi da je DNK profil pogrešno unijet, pripada nestalom licu, odnosno srodniku nestalog lica. Kada lice čiji je DNK profil unijet u DNK registar bude pronađeno, pripada umrlom licu, po isteku tri godine od smrti, kao i istekom zakonom utvrđenog roka za čuvanje DNK profila”, navodi se u Zakonu o DNK registru.

DNK registar postoji u Crnoj Gori od 2011. godine.

Podaci o tzv. “hladnim pogocima” – odnosno o broju otkrivanja krivičnih djela na osnovu upoređivanja DNK profila, navode se u polugodišnim izvještajima o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje.

Za analizu – krv, pljuvačka…

Za DNK analizu uzima se biloški materijal – krv, pljuvačka ali i druga tkiva i kasnije se ti uzorci obrađuju u skladu sa naučno testiranim metodama ENFESI (DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta).

Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima.

Rezultati DNK analize ne smiju da sadrže informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica.

“Ako se utvrdi da rezultati DNK analize sadrže DNK marker sa specifičnim nasljednim karakteristikama, rezultatat tog DNK markera se briše, a DNK marker se ne smije više upotrebljavati”, piše u zakonu.

Source link

Preporučeno za vas