Sa otvaranja izložbe

Tradicionalna arhitektura Polimlja – Vijesti.me


Cilj izložbe je podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva, a vezano za važnost očuvanja kulturne baštine odražene u tradicionalnoj, ruralnoj arhitekturi i narodnom graditeljstvu
Edit

Polimski muzej u Beranama i Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu Komove i Prokletije, priredili su u galeriji muzeja izložbu fotografija i dječijih likovnih radova na temu tradicionalne arhitekture Polimlja, sa ciljem podizanju nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva, a vezano za važnost očuvanja kulturne baštine odražene u tradicionalnoj, ruralnoj arhitekturi i narodnom graditeljstvu.

Fotografije su prikupljene kroz projekat, a dopunjene su fotografijama iz arhive Polimskog muzeja i Regionalne razvojne agencije, a dječiji likovni radovi su djelo ruku učenika osnovnih škola ‘Vuk Karadžić’ iz Berana i ‘Bajo Jojić’ iz Andrijevice.

Autori svih izloženih radova biće nagrađeni knjigom ‘Djevojčica Tara i čarobno drvo’ autora Žarka Vučinića, djelom koje je nastalo kao želja da se sačuva i prirodno i kulturno nasljeđe Crne Gore.

Osvrt sa stručne strane na kulturno nasleđe očuvano u Polimlju kroz narodno graditeljstvo je dala Sandra Kapetanović, predstavnica firme “Expeditio Architects” koja je pripremila studiju tradicionalne arhitekture kao i preporuke za novu gradnju i adaptaciju tradicionalnih objekata.

Izložbu je otvorila mlada Jelena Kljajić, predstavnica domaćinstva koje se bavi seoskim turizmom u tradicionalnoj planinskoj brvnari u selu Lubnice u Beranama, koja je poručila da iako ovi krajevi nemaju velelepna zdanja, palate i tvrđave, postoji obilje vrijednih, tradicionalnih kuća, koje iako ostavljene i napuštene, odolijevaju zubu vremena, a mogu se na pravilan način staviti u funkciju turizma.

Izložba je dio projekta ‘Očuvanje kulturnih pejzaža Crne Gore i Albanije’ kroz prekogranični program Crna Gora-Albanija, koji finansira Evropska Unija, a biće otvorena do polovine januara.

Source link

Preporučeno za vas