Plate znatno porasle: Opština Tivat

Tivat: Plate funkcionerima veće za više od 500 eura


Samo povećanje plata nekih od tivatskih opštinara veće je od prosječnog mjesečnog primanja zaposlenog građanina
Edit

Primanja lokalnih funkcionera u Tivtu značajno su porasla u odnosu na prije samo nekoliko mjeseci, mada se za većinu njih obim posla uopšte nije uvećao da bi time mogla biti objašnjena veća izdvajanja iz gradske kase za njihove zarade. Plate su porasle zbog primjene novih zakonskih riješenja o zaradama u javnom sektoru, što je rezultiralo time da su neki od tivatskih opštinara skoro duplirali debljinu svojih platnih koverti.

Posljednje plate tivatskih funkcionera u prosjeku su za oko 500 do 600 eura veće od onih koje su oni primali početkom ove godine. Iz toga proizilazi da je samo povećanje plata nekih od tivatkih opštinara veće i od kompletnog mjesečnog primanja prosječnog zaposlenog građanina Crne Gore, koje trenutno po podacima Monstata, iznosi 516 eura.

Među funkcionerima Opštine najveću platu u posljednje vrijeme prima načelnik Uprave za inspekcijske poslove Jovica Stojković (DPS) koji je u oktobru u platnoj koverti imao nešto preko 2.073 eura. Njegova plata u februaru ove godine bila je skoro duplo manja i iznosila je tada 1.174 eura.

Siniša Kusovac
Plata1.891 euro: Kusovac(Foto: Siniša Luković)

Prema oktobarskoj platnoj listi funkcionera objavljenoj na sajtu lokalne samouprave, poslije Stojkovića najplaćeniji je načelnik Službe zaštite i spasavanja Zoran Barbić (DPS) koji je primio 1.978 eura, skoro 600 eura više nego u februaru. Pet eura manje od Barbićeve iznosila je oktobarska plata Rite Mitrović (DPS), sekretarske opštinskog Sekretarijata za imovinu. Predsjednik tivatskog parlamenta Ivan Novosel (DPS) u oktobru je inkasirao 1.948 eura, skoro 400 eura više nego u februaru ove godine, dok je oktobarska plata načelnika Komunalne policije Novaka Lekovića (DPS) iznosila 1.920 eura.

Gradonačenik Tivta Siniša Kusovac u oktobarskoj platnoj koverti našao je 1.891 euro, što je 657 eura više nego što mu je zarada iznosila u februaru. U odnosu na februarsku, plata v.d., direktora Direkcije za investicije Opštine Tivat Bogdana Čučkovića (DPS) je skoro duplirana pa je on u okrobru primio 1.883 eura, dok je osam mjeseci ranije zarađivao 985 eura. Potpredsjednici Opštine Dejan Maslovar (SD) i Iija Janović (HGI) sada primaju 1.765, odnosno 1.544 eura, što je u prosjeku za oko 400 eura više nego početkom godine.

Plate sekretara sekretarijata u Opštini koje pokrivaju kadrovi DPS-a sada iznose od 1.445 eura koliko je primila Tamara Furtula koja rukovodi sekretarijatima za planiranje prostora i održivi razvoj, do 1.972 eura ranije pomenute sekretarke za imovinu Rite Mitrović, i svima je zarada povećana za u prosjeku oko 500 eura u odnosu na početak godine. Sekretar SO Tivat Goran Babović (DPS) u oktobru je primio platu od 1.432 eura, 490 eura više nego u februaru, dok je zarada glavne administratorke Opštine Marije Sijerković (DPS) porasla za 530 eura i ona je u oktobru dobila 1.544 eura. Menadžer Opštine Marko Petričević (DPS) u okrobru je primio 1.298 eura, dok je Tanja Kažanegra (DPS) koja je rukovodilac Službe glavnog administratora, u oktobru zaradila 1.462 eura.

Source link

Preporučeno za vas