Tehnoput nastavio sa nelegalnom proizvodnjom asfalta?

Tehnoput nastavio sa nelegalnom proizvodnjom asfalta?


Kompanija Tehnoput nastavila je sa nelegalnom proizvodnjom asfalta, iako se ispostavilo da asfaltna baza tog preduzeća godinama radi bez građevinske dozvole, i uprkos naredbi građevinske inspekcije o zatvaranju, prenosi portal Zumiraj.

Navode da su, po dojavi da asfaltna baza Tehnoputa radi i nakon zapečaćivanja od strane građevinske inspekcije, obišli obalu Cijevne u zoru i tamo zatekli kako asfaltna baza Tehnoputa, koja se nalazi na državnom zemljištu, radi i puni kamione te firme asfaltnom sirovinom.

Portal prenosi da su iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali da ta asfaltna baza nikad nije imala građevinsku dozvolu.

“Uvidom u evidenciju urbanstičko-građevinske inspekcije i raspoloživim podacima za doo ‘Tehnoput’ Podgorica nema izdatog odobrenja za objekat asfaltna baza na predmetnoj lokaciji u skladu sa zakonom. Urbanističko-građevinska inspekcija postupak u skladu sa Zakonom o planiranju prostora I izgradnji objekata, kojima su propisana ovlašćenja i upravne mjere u dijelu kontrole predmeta nadzora, odnosno objekata. Urbanističko-građevinska inspekcija je donijela zakonom propisanu upravnu mjeru zabrane upotrebe predmetnih objekata i iste službeno zapečatila, sagledavajući zakonske mogućnosti i planski dokument koji tretira predmetnu lokaciju, a shodno utvrđenoj nepravilnosti”, navodi se u odgovorima građevinske inspekcije.

Iz portala Zumiraj navode da je zapečaćena i baza gradskog preduzeća “Putevi”, koje je postipilo po naredbi inspekcije i ušlo u proceduru postavljanja nove asfaltne baze i pribavljanje potrebne dokumentacije.

Parcele na kojima se nalazi asfaltna baza Tehnoputa su u državnom vlasništvu i na njima nema imovine Tehnoputa, ističe portal.

“Parcele 138/10 i 138/3 KO Cijevna su u vlasništvu države, a date su na korišćenje gradskom preduzeću ‘Putevi’ i na istim nema ni tereta ni ograničenja niti bilo kakvog traga da se na njima nalazi asfaltna baza Tehnoputa sa mehanizacijom. Tehnoput je iz više navrata pokušao da dobije građevinsku dozvolu, još od 2012. kada je počeo sa pripremom dijela dokumentacije, ali u prilozima dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu nikada nije priložio na osnovu čega koristi državnu imovinu, a postupak izdavanja je nekoliko puta obustavljen zbog upravnog procesa koji je pokrenut od strane Regionalnog vodovoda”, navodi portal Zumiraj.

To, kako dodaju, nije jedini spor – prema tvrdnjama lokalne samouprave u Podgorici i menadžmenta “Puteva”, još 2018. je podnijeta tužba protiv Tehnoputa zbog uzurpacije tih parcela.

“Pred Osnovnim sudom u Podgorici vodi se postupak po tužbi Glavnog grada i ‘Puteva’ d.o.o, protiv tuženog ‘Tehnoput’ d.o.o, a radi oslobođenja nepokretnosti od lica i stvari i sticanja bez osnova. Navedeni postupak posl.oznake P. br. 2615/18 traje od 2018. godine, a tuženi je prethodno bez pravnog osnova započeo korišćenje nepokretnosti evidentirane kao kat.parc.138/10 i 138/11 iz l.n. 693 KO Cijevna, u vlasništvu Glavnog grada. Očekujemo da će uskoro biti donijeta prvostepena presuda”, navodi se u odgovorima Glavnog grada.

Portal Zumiraj podsjeća da je ekološka inspekcija više puta izlazila na teren i kontrolisala mjere iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je još 2013. odobren od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Proces za izdavanje dozvole za asfaltnu bazu nikad nije završen, jer nije postojao dokaz o plaćanju komunalnih taksi, ali i zbog toga što se Regionalni vodovod žalio na rešenje Uprave za vode, koje je kasnije poništeno jer se asfaltne baze nalaze u široj zoni zaštite izvorišta “Bolje sestre”.

“Shodno tome zagađivačima se ne može izdati vodna dozvola jer postoji opasnost od zagađenja vode i vazduha, a što može uticati na izvorište ‘Bolje sestre’ pa je samim tim i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu bez građevinske i vodne dozvole prazno slovo na papiru, ali toga postupajući inspektori se nisu držali već su postupali kao da baza ima sve potrebne dozvole, a o nepostajanju dozvole nisu obavijestili nadležne građevinske inspekcije”, dodaje portal.

Navode da su se obilaskom terena uvjerili da je Cijevna presušila, a da su jedine površinske vode upravo otpadne vode koje dolaze iz pravca ovih postrojenja. Mještani tvrde da se radi o otpadnim vodama koje nastaju u postrojenjima koja se nalaze na obali Cijevne.

“Kada je bilo u pitanju davanje saglasnosti za asfaltnu bazu ‘Tehnoputa’ DOO Podgorica. Dopisom br 01-15/5715 od 27.04.2015. godine dat je zahtjev Agenciji za za zaštitu životne sredine za stavljanje van snage saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju asfaltne baze; Dopisom br 01-15/5713 od 27.04.2015. godine dat je zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja za poništaj rješenja br. 060-327/14-02012-206 od 06.02.2015. godine; Dopisom br 01-15/714 od 27.04.2915. godine od Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktoratu za zaštitu sredine i klimatske promjene traženo je da se stavi van snage saglasnost izdata investitoru ,,Tehnoput“ DOO Podgorica”, navodi se u odgovorima Regionalnog vodovoda koje je pripremio direktor Zoran Lakušić.

Dodaju da se asfaltne baze moraju izmjestiti iz ove zone zaštite:

“Zahvaljujući navedenim dopisima i mnogim drugim aktivnostima, odnosno pritiscima kolje je vodio Regionalni vodovod došlo je do povlačenja saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma za rad asfaltne baze investitora ‘Tehnoput’ DOO Podgorica. Regionalni vodovod je i danas istog stanovišta, to jest da neće dozvoliti bilo kakvu izgradnju privrednih i drugih objekata kojima je zabranjenja izgradnja u sanitarnim zonama zaštite vodoizvorišta i koji mogu značajno ugroziti kvalitet vode u izvorištu i traži hitno uklanjanje asfaltnih baza”, upozoravaju iz vodovoda.

Ističu da je nelegalne baze davno trebalo ukloniti.

“Asfaltne baze kao nelegalni objekti trebali su davno da budu uklonjeni i neko bi trebao da da odgovor zašto i dalje nesmetano rade. Sa skladištenjem naftnih derivata i raznim industrijskim procesima asfaltne baze potencijalno ozbiljno ugrožavaju kvalitet vode izvorišta Bolje sestre. To dovodi u pitanje održivost čitavog projekta vodosnadbijevanja Crnogorskog primorja, jednog od najznačajnih infrastrukturnih projekata Crne Gore, vrijednog preko 100.000.000. evra, kao i realizovanje investicija u oblasti turizma na Crnogorskom primorju, u vrijednosti preko 3 milijarde eura”, navodi se u odgovorima, kako prenosi portal Zumiraj.

Iz Regionalnog vodovoda navode i zašto su asfaltne baze opasne po izvorište.

“Uzimajući u obzir da rad asfaltne baze prouzrokuje ispuštanje hemikalija u vazduh tokom proizvodnje, uključujući mnoge toksične zagađivače vazduha kao što su arsen, benzen, formaldehid, kadmijum, fenol i heksan neprihvatljivo je i nepravedno da se na taj način zagađuje rijeka Morača i sam tim ugrožava se vodoizvorište Bolje sestre“, zaključuju.

Mještani su se godinama žalili nadležnim organima i Upravi za inspekcijske poslove, ali nisu znali do skoro da asfaltne baze posluju nelegalno, već su ih nadležne službe, kažu, uvijek uvjeravale da se investitori pridržavaju mjera iz Elaborata, navodi portal Zumiraj.

Kazali su da iz Tehnoputa nisu odgovarali na pitanja.

Tehnoput je osnovan 2002. godine, kao njen osnivač i direktor na portalu Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) se navodi Saša Aćimić. Portal Zumiraj navodi da su sa Aćimićem pokušali direktno stupiti u kontakt, ali da na poruke nije odgovarao.

“Nelegalna asfaltna baza Tehnoputa radi skoro deceniju, tvrde građani koji žive u blizini baze, što znači da je asfalt koji je proizvodio Tehnoput završavao u državnim i lokanim projektima”, zaključuje portal.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas