Suđenje o opremi iz fri-šopova vraćeno na početak

Suđenje o opremi iz fri-šopova vraćeno na početak


Suđenje povodom tužbe koju je firma “Regal impex” pokrenula protiv Aerodroma Crne Gore ponovo je juče počelo pred Privrednim sudom zbog promjene sudije. Postupak koji je prvobitno vodio sudija Faruk Mušović, a sada je taj predmet u nadležnosti sutkinje Nina Jovović.

Firma “Regal impex” tužbom traži nadoknadu štete od državnog preduzeća u iznosu od 271,64 hiljade eura radi izbacivanja njihovog inventara iz slobodne carinske prodavnice (SCP) na aerodromu u Podgorici i Tivtu.

“Regal” je 2006. godine zakupio poslovne prostore u terminalnim zgradama aerodrome u Podgorici i Tivtu, a onemogućeno mu je korišćenje 22. oktobra 2020. godine, kada je zabranjen pristup objektima.

Aerodromi su, nakon tendera krajem 2018. godine, izabrali novog zakupca fri-šopova – irsku kompaniju “Air Rianta International” i tvrde da ugovor sa “Regalom” nije više na snazi.

“Regal” je izgubio pred Privrednim sudom prvi spor protiv ACG kojim je tražio 1,9 miliona eura za izmaklu dobit i na tu presudu je uložio žalbu Apelacionom sudu koji je oborio prvostepenu presudu i vratio je Privrednom sudu na ponovno odlučivanje. Prvom tužbom “Regal je tražio da ostane zakupac SCP-a na aerodromima u Tivtu i Podgorici.

Advokatica ACG Sanja Lugonja juče je tražila mašinsko i ekonomsko vještačenje čemu se advokatica “Regala” protivila i kazala da je nalaz već prethodno urađen, pa je sutkinja Jovović zbog toga i uvida u dokumenta, nastavak spora odgodila za 20 oktobar.

Bojićeva je tražila da se sasluša vještak Omer Markišić, koji je prethodno radio procjenu postojećih stvari (opreme i inventara) i dao mišljenje po postupku obezbjeđenja dokaza. Prema tom nalazu Markišića, inventar, oprema i pokretnine koje su u svojini “Regala” izmještene su bez ikakve identifikacije, popisa, stručnog razmontiranja i to na način da su cjelokupni inventar i oprema uništeni.

Lugonja je najavila da će naknadno dostaviti dokumentaciju o izmještanju inventara, te da je do njega došlo pri izvršenju odluke carinskih organa i da su se “Regalu” obraćali više puta sa zahtjevom da izmjesti inventar iz prostorija. Aerodromi su angažovali i popisnu komisiju i firmu “Dekor Iva” radi izmještanja polica i namještaja u drugu prostoriju državne kompanije.

Lugonja je predložila vještačenje mašinske i finansijsko-ekonomske struke kako bi se utrdilo pravo stanje stvari, odnosno radi popisa, procjene i oštećenja, u vezi sa tim da li je došlo do umanjenja njihove vrijednosti i mogu li se ponovo koristiti. Ona je kazala da Aerodromima predmeti smetaju jer se ne može iskoristiti prostor u kojem se nalaze i da “Regal” nije preuzeo stvari jer je većina polica rađena po mjeri pa se ne mogu koristiti za neki drugi prostor, pa ovim postupkom žele da ukažu da im je učinjena šteta.

“Pravosnažno je odbijena privremena mjera kojom je tužilac tražio da uđe u poslovne prostore”, istakla je ona.

Bojićeva se ovome usprotivila, tvrdeći da je Markišić najpreciznije opisao činjenično stanje i štetu, jer je vještačenje rađeno neposredno nakon što su stvari “Regala” premještene iz magacina “Aerodroma”.

Šta piše u tužbi?

“Tuženi (ACG) je u SCP Podgorica sa zadnje strane obio vrata koja su uvijek bila tu, a kojih se naknadno sjetio kao vrata za vanredne situacije, iako nikad nisu imala svrhu ni oznaku da tome služe jer nisu ničemu nikad služila. Jasno je da su ta vrata bila samo dolazno “sredstvo” i “loš izgovor” da bi se Aerodromi tim putem prevarno a mimo suda i sudske izvršne isprave “dokopali neposredne državine”, navodi se u tužbi “Regala”.

Dodatno, piše da je “Regal” htio da omogući pristup vratima i to uredi notarskim zapisom, ali da su ACG počeli da izbacuju inventar iz slobodne carinske prodavnice u Podgorici. Navodi se da je tuženi nekoliko dana kasnije ušao i u objekat na aerodromu u Tivtu, gdje je izbacio inventar.

“Sve ovo je potvrđeno u postupcima obezbjeđenja dokaza kod Osnovnog suda u Kotoru i Privrednog u Podgorici, koje je tužilac (“Regal”) pokrenuo jer zbog uskraćivanja prilaženja objektima nije mogao imati uvid šta se dešava sa objektom i u vezi sa njim, ali i vrijednog inventara koji je u njima bio”, piše u tužbi.

Navodi se da je sud u ovim postupcima odredio izlazak finansijskog vještaka koji je obišao oba aerodroma sa predstavnicima obje strane.

“Tom prilikom je ustanovljeno: da su inventar, oprema i pokretnine koje su u svojini tužioca izmještene bez ikakve identifikacije, popisa, stručnog razmontiranja i to na takav način da su cjelokupni inventar i oprema neupotrebljivi i uništeni”, naglašeno je u tužbi.

Zbog toga, “Regal” od “Aerodroma” traži naknadu štete zbog uništenih stvari i isplati 170.462 eura sa zateznom kamatom od decembra 2020. kao i 101,17 hiljada eura od februara 2021. godine.

Odgovor ACG na tužbu

“ACG u odgovoru na tužbu je navelo da je osporavaju u cjelosti. To iz razloga što je ona, kako tvrde, zasnovana na nalazima i mišljenjima vještaka Markišića, koji kako stoji u odgovoru, prema sopstvenom priznanju nije vršio procjenu opreme i inventara iako su stvari složene i obezbijeđene od spoljih uticaja. ACG u odgovoru ukazuju da se u oba nalaza vještaka navodi da oprema nije složena po uobičajenoj praksi i da je izmještanje nestručno, bez obilježavanja djelova.

“Vještak u nalazima ne navodi koja je to “uobičajna praksa”, da bi se stvari mogle popisati. Većina tih stvari predstavljaju sitne elemente nastale demontažom polica i ostalih elemenata pa je nerealno očekivati da izgledaju kao gotov element. Jedino što je trebalo biti odlučujuće jeste da li je monter u mogućnosti da te stvari ponovo sklopi, što nije utvrđivano”, navodi se u odgovoru ACG.

Iz državne firme su naveli da je Markišić vještačenje vršio na osnovu dostavljenih spiskova, faktura i carinskih deklaracija što ne mora da odgovara stanju na licu mjesta i da je opremu tretirao kao novu, bez obzira na godine i amortizaciju. Zato su kako se navodi, oba nalaza u Tivtu i Podgorici, neupotrebljivi za donošenje odluke. Dodaje se da su kompletan inventar i oprema i dalje u prostorijama ACG smješteni i obezbjeđeni od spoljnjih uticaja i da će dostaviti dokaz da su “Regal” više puta pozivali da premjesti opremu.

“Predlažemo da sud pribavi spise predmeta Privrednog suda povodom vođenih postupaka pokrenutih od stane “Regala” kada je tražio privremenu mjeru ulaska u prostore, što je taj sud pravosnažno odbio kao i utvrđenje smetanja posjeda te prava na dalje trajanje ugovora što je odbijeno prvostepenim odlukama protiv kojih je tužilac izjavio žalbu Apelacionom sudu”, navodi se u odgovoru.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas