Šta za rusku vojsku znači povlačenje iz Sirije

Šta za rusku vojsku znači povlačenje iz Sirije

Predsednik Putin je odavno govorio da je broj vojnika i tehnike u Siriji u skladu sa potrebama na terenu, kako bi se izvršili svi zadaci i kako bi se vojni konflikt postepeno preveo na režim političkog regulisanja. Povlačenje borbene tehnike i ljudstva je pre svega u vezi sa smanjenjem napetosti i opšteg obima borbenih dejstava u Siriji.

Izvor

Preporučeno za vas