Crnogorski zakon ne precizira mjesto održavanja skupštine: Tara

Skupština “Tare” konačno u Crnoj Gori


Većinski vlasnik Henri Tomet je skupštine ranije održavao u Dubaiju, Bangladešu, Bernu i Beču zbog čega im nijesu prisustvovali mali akcionari, ali ni predstavnik Vlade
Edit

Vlasnik fabrike oružja iz Mojkovca “Tara Aerospace” zakazao je za 4. decembar ove godine vanrednu Skupštinu akcionara tog preduzeća u Podgorici. To će biti prva skupština u Crnoj Gori te kompanije nakon što je 2014. preuzeo Švajcarac Henri Tomet.

Vlasnici mojkovačkog preduzeća ranije su zakazivali skupštine ovog društva u Dubaiju, Bangladešu, Bernu i Beču, a manjinski akcionari javno negodovali što ne mogu imati na uvid materijale za raspravu i mogućnost da postavljaju pitanja.

Na predstojećoj vanrednoj skupštini Tara Aerospace, u hotelu Centre Ville, trebalo bi da se raspravlja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora mojkovačke kompanije.

Ni predstavnici Vlade Crne Gore, koji u ovom preduzeću posjeduju 12,58 odsto akcija, nijesu mogli prisustvovati sastancima akcionara ovog društva u inostranstvu, a koje su bile zakazane širom svijeta. Iz Ministarstva ekonomije ranije su “Vijestima” potvrdili da njihovi činovnici ne prisustvuju skupštinama mojkovačke kompanije van zemlje.

Većinski vlasnik mojkovačke fabrike, preko tri povezane firme kontroliše oko 75 odsto akcija, i predsjednik Odbora direktora je Henrih Tomet. On je tri prethodne skupštine zakazivao u Dubaiju, Bangladešu i Maleziji, a potom u Bernu i Beču.

Direktor Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA) Aleksandar Raspopović, izjavio je nedavno da održavanje sjednica Skupštine akcionara u mjestu u kojem se ne nalazi sjedište društva, ili u drugoj državi, predstavlja lošu korporativnu praksu, odstupanje od principa da se svi akcionari pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

“Ovim se manjinski akcionari dovode u nepovoljan položaj. Treba inicirati dopunu Zakona o privrednim društvima kojom će biti propisano da se Skupština akcionara održava u sjedištu društva, ili u slučaju tehničkih nemogućnosti, u mjestu sjedišta društva”, naveo je tada Raspopović.

Zakon o privrednim društvima sada ne precizira mjesto održavanja skupštine.

U Hrvatskoj je, na primjer, zakonom ograničeno da se skupštine održavaju u sjedištu kompanije ili u sjedištu berze. U srbijanskom zakonu navedeno je da se, po pravilu, održavaju u sjedištu društva, osim u slučaju kada je upravljanje društvom dvodomno može i na drugom mjestu.

Source link

Preporučeno za vas