Sindikati prosvjete i državne uprave i pravosuđa potpisali Memorandum o saradnji

Sindikati prosvjete i državne uprave i pravosuđa potpisali Memorandum o saradnji


Sa potpisivanja Memoranduma o saradnji, Foto: Privatna arhiva

Sa potpisivanja Memoranduma o saradnji, Foto: Privatna arhiva

Sindikat prosvjete i Sindikat uprave i pravosuđa, potpisali su memorandum o saradnji kojim se povezuju veliki sindikati koji dolaze iz različitih centrala, a koji će kroz zajedničko djelovanje raditi na reformamama sindikalizma u Crnoj Gori.

Ova dva sindikata okupljaju skoro 20.000 radnika.

Predsjednik Sindikat uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je da su odluku o potpisivanju memoranduma o saradnji donijeli kako bi “konačno uticali da se na neki način započne sa reformom sindikalnog sistema u Crnoj Gori”.

Prema memorandumu koji su potpisali Rakočević i predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović, zajedničko djelovanje će u početku fokusirati na donošenje Zakona o sindikatima, izmjene Zakona o štrajku, vraćanje toplog obroka i regresa, učešće u pregovorima oko uvećanja zarada….

“Uvećanje zarada kroz program Evropa sad je i formalno izgubilo svoj značaj. Mi ćemo se aktivirarti kako bi punim kapacitetom učestvovali u donošenju novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru”, rekao je Rakočević.

Najavio je da će se baviti i donošenjem Zakona o sindikatima, koji je, kako je istakao, neophodan jer sindikalni sitem mora imati jedinstvena pravila, ograničenja i odgovornosti.

Božović kao jedan od gorućih problema vidi Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, čije odredbe stupaju na snagu od 1. jula.

Njima je predviđeno značajno uvećanje zadara samo doktorima medicine i univerzitetskim profesorim.

“Raspon uvećanja zarada ljekarima i univerzitetskim profesorima ide od 30 do skoro 64 odsto. Tako će koeficijent profesorima u srednjim i osnovnim školama biti tri puta manji nego univerzitetskim profesorima ili ljekarima specijalistima. Uvijek je to bilo manje, i treba da bude manje, ali je odnos jedan na prema tri nesrazmjeran. Da ne pričamo o državnim službenicima, novinarima, policajcima…”, naveo je Božović.

Kazao je i da je veoma važna stvar Zakon o štrajku, koji je poslije štrajka prosvjetnih radnika 2002, izmijenjen na način da su, kako je kazao, praktično ostali bez tog prava.

“Procedure su izuzetno komplikovana da stupite u štrajk. Praktično zavisi od poslodavca kako će nam on propisati uslove pod kojima možemo da štrajkujemo. Prosvjetu su naprimjer proglasili sektorom od javnog interesa za državu i izjednačili nas sa vojskom, policijom i vatrogascima, što znači da možemo da štrajkujemo, ali da radimo u obimu kao što radimo u redovnimi uslovima”, podsjetio je Božović.

Dva sindikata potpisanim Memorandumom o saradnji obavezali su se da će jedan drugom pružiti svaku vrstu podrške i pomoći u pojedinačnim aktivnostima, kao i u borbi za rješavanje internih problema.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas