Tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv bivše viceguvernerke: Irena Radović

Sedmo suđenje o smjeni bivše viceguvernerke


Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države se žali Višem sudu što sutkinja Osnovnog suda ne sluša preporuke Vesne Medenice i dva puta presuđuje da je Irena Radović nezakonito smijenjena
Edit

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države u ime Skupštine Crne Gore tražio je ponovo od Višeg suda da ukine presudu Osnovnog suda koji je u ponovljenom postupku presudio da je parlament nezakonito, na predlog guvernera Centralne banke Radoja Žugića, u julu prošle godine smijenio Irenu Radović sa pozicije viceguvernera.

To će biti sedmo suđenje u vezi sa ovim slučajem.

U žalbi koju potpisuje zamjenica zaštitnika Sonja Jaredić ponovljena je, između ostalog, tvrdnja da preispitivanje zakonitosti odluke parlamenta predstavlja miješanje jedne grane vlasti u drugu i da se time obesmišljava ustavno načelo podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U odgovoru na tu žalbu advokatski tim Radovićeve naglašava da je ta tvrdnja suprotna Ustavu kojim je definisano da je vlast ograničena Ustavom i zakonom i da počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Milena Brajović u ponovljenom postupku je u septembru donijela presudu u korist Radovićeve. Prethodno je Viši sud, nakon žalbe Skupštine na prvostepenu presudu Osnovnog suda iz februara ove godine, najprije u maju potvrdio presudu da je Radovićeva nezakonito smijenjena, a onda je u julu donio novu presudu kojom je oborio prvostepenu i vratio predmet Osnovnom sudu na ponovno odlučivanje. Nova presuda je uslijedila nakon što je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica donijela pravni stav po kome je preporučila sudovima da ne preispituju odluke Skupštine o smjenama javnih funkcionera.

Jaredićeva u žalbi ističe da “Osnovni sud ignoriše pravni stav Vrhovnog suda o spornom pravnom pitanju koje je nastalo u sudskoj praksi radi obezbjeđivanja jedinstvene primjene zakona od strane sudova”.

Nova odluka koju treba da donese Viši sud biće sedma po redu presuda u vezi smjene Radovićeve, a koje se donose od 25. jula 2018. godine do sada.

Prije odluke Osnovnog suda u februaru ove godine, Upravni sud se najprije po tužbi Radovićeve proglasio nenadležnim. Vrhovni sud je potvrdio to rješenje 25.10. 2018. i ukazao da se na prava zaposlenih u CBCG primjenjuju opšti propisi o radu, te da je Osnovni sud nadležan da u prvom stepenu presudi u sporovima iz radnog odnosa.

Osnovno i Više državno tužilaštvo pravosnažno su odbacili guvernerovu krivičnu prijavu kojom je tvrdio da je Radovićeva odala službene tajne sudu, koja je bila jedan od ključnih razloga u predlogu za razrješenje, što je konstatovano u presudi Osnovnog suda.

Jaredićeva objašnjava da se Radovićeva ne može smatrati državnim službenikom, već da je ona shodno Zakonu o sprečavanju korupcije javni funkcioner, te da odluka Skupštine ne može imati “karakter odluke o otkazu ugovora o radu kako to prvostepeni sud pogrešno zaključuje”

“Odluka Skupštine o razrješenju tužilje (Radovićeve) nije radno-pravnog karaktera, već akt o prestanku funkcije, zbog čega odluka o razrješenju ne treba i ne može da sadrži elemente otkaza ugovora o radu iz člana 143 Zakona o radu, kako to prvostepeni sud pogrešno zaključuje”, piše u žalbi.

Advokati bivše viceguvernerke Goran Rodić i Siniša Gazivoda, u odgovoru na žalbu, između ostalog, podsjećaju na presude Upravnog i Vrhovnog suda iz 2018. godine i naglašavaju da je Osnovni sud u pogledu nadležnosti vezan upravo odlukom Vrhovnog suda.

“Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku, odnosno, nezakonito”, istakli su advokati.

Oni su kazali da je tačna tvrdnja zaštitinika da je javni interes poštovanje ustavne podjele vlasti, kao i da je nesporno da je javni interes i kontrola grana vlasti propisana članom 11 Ustava.

“Zato u javnom interesu bi bilo i da zaštitnik pročita Ustav Crne Gore s obzirom da ‘štiti’ njene interese”, poručili su advokati.

 Advokati: Zaštitnik manipuliše

Rodić i Gazivoda su ocijenili da zaštitnik” uporno u iznošenju tvrdnji pokušava da manipuliše”, pa tako objašnjava da je po Zakonu o sprečavanju korupcije Radovićeva javni funkcioner.

“Međutim, tuženi namjerno prikriva da se u odredbi na koju se poziva navodi da je definicija javnog funkcionera data “u smislu ovog zakona”, odnosno, ona se ograničava na primjenu Zakona o sprečavanju korupcije koji sa ovom pravnom stvari nema nikakve veze”, ističu advokati.

Dodaju i da je Vrhovni sud 2018. godine objasnio da se mora imati u vidu da je Zakonom o CBCG propisano da je viceguverner zaposlen u CBCG (član 58) i da se na prava zaposlenih u CBCG primjenjuju opšti propisi o radu (član 87).

Source link

Preporučeno za vas