Sanja Lješković

Savićevo Vijeće odlučuje o opravdanosti optužnice protiv Sanje Lješković


“Tvrdnje navedene u optužnici da sam zloupotrebljavala službeni položaj nevršenjem i propuštanjem vršenja određenih radnji u stečajnom postupku su neutemeljene i netačne. Predlažem da se postupak protiv mene obustavi”, rekla je pred Višim sudom tužena upravnica Lješković
Edit

U Višem sudu danas je održano ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice koju je suvlasnik Mall group Goran Rašović, kao oštećeni i tužilac, podnio protiv stečajne upravnice tog preduzeća Sanje Lješković, a koju optužuje za zloupotrebu službenog položaja i da je, između ostalog, nanijela štetu stečajnom dužniku i povjeriocima u iznosu ne manjem od 1.500.000 eura.

Predsjednik Vijeća Višeg Boris Savić, zajedno sa članovima sudijama Radomirom Ivanovićem i Vesnom Pean najavili su da će odluku, nakon vijećanja donijeti u zakonskom roku i dostaviti je strankama. 

Odluka o prihvatanju ili odbijanju opttužnice donosi se najkasnije u zakonskom roku od 15 dana.

“Tvrdnje navedene u optužnici da sam zloupotrebljavala službeni položaj nevršenjem i propuštanjem vršenja određenih radnji u stečajnom postupku su neutemeljene i netačne. Predlažem da se postupak protiv mene obustavi”, rekla je pred Višim sudom tužena upravnica Lješković, prema zapisniku s ročišta u koji su “Vijesti” imale uvid.

Oštećeni, kao tužilac, Rašović ostao je u svemu pri podnijetoj optužnici i naveo da nema nikakvih izmjena u činjeničnom opisu, pravnoj kvalifikaciji i dokaznim predlozima, iz privatne optužnice protiv upravnice od 24.septembra ove godine.

Okrivljenu upravnicu Lješković on tereti da je onemogućila ostvarivanje najveće moguće vrijednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja povjerilaca uz najniže troškove, u što kraćem roku“, kao i da „je, svjesno, u bitnom procentu većem od 50 odsto i iznosu od najmanje 2.000.000 eura umanjila stečajnu masu“.

Rašović optužuje upravnicu Lješković i da je „bespotrebno odugovlačeći stečajni postupak pribavila sebi imovnsku korist od najmanje 30.000 eura“, kao i da „je stvorila i prikazala sudu i povjeriocima stečajnog dužnika lažnu sliku stvarnog stanja imovine i potraživanja stečajnog dužnika, a samim tim i stečajne mase“.

Advokatica okrivljene Milena Radonjić zatražila je da se optužnica odbaci ili eventualno odluči da nema mjesta optužbi jer je „oštećeni propustio da u zakonskom roku preduzme gonjenje“.

Rašović tvrdi, međutim, da je optužnica podnijeta na vrijeme, “jer je
podnio privatnu krivičnu tužbu, u zakonom ostavljenom roku”.

Stečaj u Mall group u Privrednom sudu CG traje od marta 2016.godine, a uveden je na zahtjev NLB banke zbog nevraćenog kredita.

Source link

Preporučeno za vas