"SAMO JE TREBALO DA TI I NOŽ DAM" Šta je Stambolić napisao u PISMU MILOŠEVIĆU tokom martovskih demonstracija 1991.

Preporučeno za vas