Nenad Rubežić

Rubežić zaboravio hiljade prihoda, a Femić imovinski karton


Po Zakonu, biće im izrečena kazna od 500 do 2.000 eura
Edit

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je direktor Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja Nenad Rubežić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer u imovinskom kartonu nije prijavio tačne prihode.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da u svom imovinskom kartonu dostavi tačne i potpune podatke.
Kako se navodi u odluci Agencije, on nije prijavio 2.665 eura iz privatne kompanije “Tim company”, ali ni 200 eura koje je prihodovao u julu prošle godine po osnovu ugovora o djelu od Rudnika uglja.

Rubežić je Agenciji kazao da da nije upoznat sa procedurom i da su mu pravnici rekli da nije javni funkcioner jer se bira konkursom i da može imati dodatni rad. Takođe navodi da je bio razriješen sa javne funkcije “iz kog razloga nije mogao da dostavi rješenje po prestanku”.

Agencija je utvrdila i da je član Odbora direktora Pošte Crne Gore Branko Femić prekršio Zakon, ali zato što nije dostavio redovan godišnji imovinki karton za prošlu godinu u zakonskom roku.

Po Zakonu, redovni godišnji imovinski karton dostavlja se do kraja marta.

Femić je kazao da je njegovo kašnjenje nesporno i da je nastalo usljed porodičnih okolnosti.

Po Zakonu, njima će biti izrečena novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Source link

Preporučeno za vas