Rotacije u foteljama nakon sistematizacije

Rotacije u foteljama nakon sistematizacije


Kada se usvoji novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i kadrovski plan, otvoriće se prostor za promjene unutar sistema javne službe, gdje se očekuje rotacija na rukovodećim pozicijama, dostavljanje rješenja o radnim pozicijama i prijem za 150 novih službenika UP.

”Vijestima” je pojašnjeno da je dokument, kojim se uređuje unutrašnja organizacija, radna mjesta, broj izvršilaca, opis poslova, uslov da kolegijum Uprave policije napravi raspoređivanje kadrova i krene sa smjenama starješina i načelnika, koji nijesu postigli zapažene rezultate…

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji za Upravu policije završen je još početkom godine, ali ta verzija nije usvojena jer je bivši premijer Zdravko Krivokapić odlučio da sa dnevnog reda sjednice Vlade u januaru skine dokument, koji je prije toga prošao odobrenja Uprave za kadrove, Ministarstva finansija.

Ta verzija za UP nije mijenjana, a čeka se da Ministarstvo unutrašnjih poslova okonča rad na svom dokumentu, kako bi se obje verzije dostavile na usvajanje Vladi.

”Očekujemo da će se taj proces okončati do kraja jula kada će se otvoriti prostor za smjenu rukovodećeg kadra, ali i raspisivanje konkursa za prijem novih službenika. Od Ministarstva finansija imamo saglasnost da su u ovom trenutku odobrena budžetska sredstva za oko 150 novih službenika”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz vrha MUP-a i UP.

Direktor UP Zoran Brđanin tražio je od svih pomoćnika, načelnika i rukovodilaca sektora i odjeljenja u sistemu UP da mu dostave izvještaje o radnom učinku i rezultatima na osnovu kojih će se napraviti presjek i dogovor o preraspoređivanju starješinskog kadra.

Brđanin
Brđaninfoto: Boris Pejović

Da će uskoro uslijediti smjene u Upravi policije, najavili su prošlog vikenda premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, a nakon što je u petak veče ispred zidina Starog grada u Budvi ubijen jedan od vođa škaljarskog klana Milić Minja Šaković.

Ipak, smjena u Budvi, koju su najavili, dogovorena je desetak dana prije ubistva.

Jačaju SPO

Prema radnoj verziji Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UP, planira se kadrovsko jačanje Specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je predviđeno da bude raspoređeno 50 službenika što je 18 više nego po važećem dokumentu.

SPO, nakon promjene u odjeljenju, trenutno ima svega 17 službenika, ali će se za kadrovsko popunjavanje pojaviti ozbiljan problem, jer je prema članu 24 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, predviđeno da u SPO može raditi samo policijski službenik sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima u policijskom zvanju.

Samo u izuzetnim slučajevima može se zapositi neko s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima s visokom stručnom spremom…

Da bi se popunila SPO potrebno je i odobrenje GST-a Vladimira Novovića i rukovodioca odjeljenja Predraga Šukovića. Bez njihove saglasnosti niko ne može da dobije rješenje u tom odjeljenju, u kom se slivaju i obrađuju najosjetljiviji i najzahtjevniji bezbjednosni podaci.

Novović
Novovićfoto: Boris Pejović

Plan UP je da pojačaju tehnološke kapacitete na poslovima specijalnih istražnih metoda u sistemu UP, gdje će se otvoriti prostor za prijem IT stručnjaka i obučenog kadra za rad na finansijskim istragama, jer je dolaskom novog GST-a usvojena praksa da se uz svaki krivični predmet uporedo s istragom otvara i finansijsko istraživanje imovine, povezanih lica…

Planirano je kadrovsko jačanje Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, Granične policije… što je od posebne važnosti, jer će na taj način UP doći u sistuaciju da koristi predviđene grantove Evropske komisije za poboljšanje tehnoloških kapaciteta za čuvanje crnogorskih granica.

Psiholozi u svim jedinicama

Ukoliko se usvoji verzija o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, planira se zapošljavanje većeg broja psihologa, koji bi trebalo da popune sve veće organizacione jedinice i centre bezbjednosti kako bi na svakodnevnom nivou mogli da pruže psihološku pomoć i podršku službenicima UP u toku obavljanja stresnog posla.

Psiholozi će posebno reagovati i držati obuke službenicima UP, kako bi se pokušalo da se na najmanji mogući nivo smanje ili spriječe slučajevi torture, zlostavljanja i kršenja ljudskih prava…

U okviru UP planirano je da se novom sistematizacijom kadrovski pojača postojeća Posebna jedinica, koja se bavi starim, aktuelnim i novim slučajevima nasilja i napadima na novinare i medijske kuće.

Za rad na starim, ali i novim slučajevima planirano je i tehnološko i kadrovsko jačanje za takozvane “hladne slučajeve”, odnosno, predmete iz ranijeg perioda – ubistva, koji se u policijskim evidencijama i dalje vode kao neriješeni slučajevi.

”Plan je da se proaktivno bavimo tim slučajevima”, kazao je izvor “Vijesti”.

U planu podmlađivanje službe

Nakon što se usvoji sistematizacija, menadžment Uprave policije planirao je da podmladi službu, zapošljavanjem 904 nova policajca i penzionisanjem onih koji su za to stekli uslove.

Smjena generacija, međutim, ne može biti odjednom urađena, jer budžetom nije predviđeno toliko novca za nove zaposlene.

Prema informacijama “Vijesti” odmah će biti zaposleno 150 policajaca, a ostali će fazno biti zapošljavani.

Za penziju spremno više od hiljadu policajaca

Iz Uprave policije kazali su da 1.084 njihova službenika ispunjava uslove za odlazak u penziju, ali da je njih 144 već u proceduri penzionisanja.

”Do sada su 144 službenika Uprave policije podnijela zahtijev za sporazumni prestanak radnog odnosa, po povlašćenim uslovima, a kojim zahtjevima je udovoljeno”, kazali su iz UP.

Iz te bezbjednosne institucije ponovo nijesu precizno odgovorili na pitanja “Vijesti” koliko je njihovih službenika neraspoređeno.

”Važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije nije u potpunosti implementiran u smislu donošenja svih rasporednih rješenja jer je u toku postupak ponovne procedure usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon čega će svim policijskim službenicima biti donesena rješenja o raspoređivanju”, kazali su oni.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas