Rašid uveo bagere: Zemlja na Košljunu

Rašid se sprema da gradi na Košljunu?


Iako je Rašid prije 12 godina kupio zemlju, tek prije dvije godine njegova tadašnja firma „Monte mena investments“ uknjižila se u katastar kao vlasnik. Prethodnu deceniju zemlja je bila obična utrina
Edit

Građevinska operativa prethodnih 15 dana krčila je put na velikom zemljišnom kompleksu od pet hektara na samom ulazu u Budvu u podnožju brda Košljun, koji je u vlasništvu kompanije „Budva Heights“, palestinskog biznismena Muhameda Borhana Rašida.

Iako je Rašid prije 12 godina kupio zemlju, tek prije dvije godine njegova tadašnja firma „Monte mena investments“ uknjižila se u katastar kao vlasnik. Prethodnu deceniju zemlja je bila obična utrina. Nekadašnji savjetnik palestinskog lidera Jasera Arafata, Rašid od aprila nije više ni stoodstotni vlasnik firme, koja je u međuvremenu preimenovana u „Budva Heights”. On ostaje vlasnik četvrtine osnivačkog kapitala, a preostali dio se vodi na ofšor firmu “Sant George Company”. Ne zna se ko stoji iza te firme, ali je poznato je da je Rašid zemlju kupio od ljudi bliskih Svetozaru Maroviću.

Zato je i iznenađenje što su upravo sada bageri počeli da kopaju. Oni su sa samog magistralnog puta Budva-Cetinje, na velikoj krivini iznad Budve prokrčili put kroz strmu parcelu ka podnožju brda, te danima kopali nepristupačni teren naspram rta Zavale. Kako je „Vijestima“ nezvanično rečeno, napravljeni su putevi kako bi se poslije izvršila geodetska istraživanja, koja prethode izradi projekta, jer vlasnik parcele namjerava da gradi na toj zemlji.

Zemljišni kompleks od 52 hiljade kvadrata nije pokriven planskim dokumentom. Opština Budva je još za vrijeme DPS vlasti izradila planski dokument – Lokalnu studiju lokacije “Potkošljun“, kojim je namjeravala da urbanizuje ovaj dio brda, odnosno isključivo Rašidovu parcelu.

Međutim, u julu 2016. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na čijem je čelu tada bio Branimir Gvozdenović, je odbilo da da saglasnost na planski dokument. Gvozdenović je tada bukvalno blokirao donošenje sedam planskih dokumenata, odnosno dalo negativno mišljenje i na Detaljne urbanističke planove “Sveti Stefan“, “Potkošljun“, “Rozino I“, “Rozino II“, kao i Urbanistički projekat “Turističko naselje Smokvica“.

Lokalna studija lokacije “Potkošljun“, kojom je tadašnja budvanska vlast ucrtala izgradnju stambenih i apartmanskih objekata na samom “špicu“ brda Košljun, odbijena je, jer kako su naveli u resornom ministarstvu, taj lokalitet je planom višeg reda predviđen kao park šuma, te je u pitanju erozivno zemljište.

“Dostavljena planska dokumentacija nije usklađena sa planom višeg reda. Naime, plan višeg reda koji se primjenjuje – Generalni urbanistički plan priobalnog područja, sektor Budva-Bečići, kojim je za predmetno područje određena namjena gradske šume i parkovi, ne može dozvoliti urbanizaciju. Napominjemo da je ranijim analizama, predmetni prostor prepoznat kao nepovoljan za urbanizaciju. Takođe, analize prostora Obalnog područja, urađene kroz program Integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore, jasno upućuju da je predmetni postor ima evidentnu ranjivost po pitanju erozije, uticaja podzemnih voda i seizmike“, naveli su tada iz Gvozdenovićevog resora.

Dvije godinje kasnije, u ljeto 2018. donijet je Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, koji je radio Republički zavod za projektovanje i urbanizam u vlasništvu Aca Đukanovića, kojim su na mnogim lokalitetima od Jaza do Buljarice građevinske zone pretvarane u zelene površine, a jedna od njih je upravo i lokalitet u podnožju Košljuna.

Parcela Rašidove firme graniči se sa 20 hiljada kvadrata zemlje u vlasništvu podgoričke kompanije “Global Montenegro“ šefa države Mila Đukanovića. Ova parcela je urbanizovana Detaljnim urbanističkim planom “Potkošljun“ i nalazi se na samoj granici obuhvata planskog dokumenta. Đukanoviću je gradska uprava bila široke ruke i ucrtala rezidencijalni kompleks od četrdesetak vila.

Firma u milionskom gubitku, a zemlja joj vrijedi 19,7 miliona

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva obračunala je kompaniji „Budva Heights“ da na ime poreza na nepokretnost uplati 150 hiljada eura, jer su tek nakon dvije godine, od kada su kupili pet hektara na Košljunu, podnijeli poresku prijavu.

Opštini godinama unazad Rašidova firma nije dostavila poreske prijave, a Uprava nije imala u evidenciji da se „Budva heigts“ uknjižila na atraktivni zemljišni kompleks. Početkom maja „Budva Heights“ podnijela je Poreskoj upravi Crne Gore finansijske izvještaje o poslovanju za proteklih osam godina, po kojima je gubitak dostigao čak 2,6 miliona eura, a vrijednost imovine se prepolovila.
U finansijskom iskazu za 2018., vrijednost zemlje na Košljunu procijenjena je na 19,7 miliona eura, što je za čak 12 miliona eura manje nego što je to bilo 2017, ili čak za 20 miliona eura manje nego u finansijskom iskazu za 2011.

Source link

Preporučeno za vas