Opština Budva

Radunović pozvao gradsku upravu u Budvi da razmotri realne potrebe za novim zapošljavanjem


Ministarstvo finansija dalo preporuku Opštini Budva, koja naredne godine za plate izdvaja rekordnih 6,7 miliona
Edit

Ministar finansija Darko Radunović pozvao je gradsku upravu u Budvi da još jednom razmotre realne potrebe za zapošljavanjem novih radnika, zbog čega je uvećan i fond za isplatu zarada.

To piše u mišljenju Ministarstva finansija, dostavljenom Opštini Budva na budžet za 2020, u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Ministarstvo je, kako se navodi u mišljenju, načelno saglasno sa predlogom budžeta opštine Budva za narednu godinu, ali je dalo i jasne preporuke.

“Uvidom u Predlog Odluke o budžetu opštine Budva za 2020. utvrđeno je da su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca uvećani u odnosu na plan 2019. U dostavljenom dokumentu navedeno je da je fond zarada povećan zbog iskazanih potreba potrošačkih jedinica za dodatnim zapošljavanjem, koje se odnosi na Službu zaštite i spasavanja, Komunalnu policiji i inspekciju i Službu glavnog gradskog arhitekta. Preporuka Ministarstva finansija je da se još jednom razmotre realne potrebe za zapošljavanjem novih izvršilaca, imajući u vidu neophodnost implementacije srednjoročnih mjera predviđenih Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018- 2020. koji je Vlada donijela u junu 2018.“, navodi se u dopisu koji potpisuje ministar Radunović.

Budžetom za narednu godinu, koji je projektovan na 41,1 milion eura, Opština Budva na bruto zarade i doprinose izdvojiće 5.875.300 eura, i dodatnih 808.000 na ostala lična primanja (jubilarna nagrade 70 hiljada, otpremnine 150 hiljada, naknade skupštinskim odbornicima 160 hiljada i za ostale naknade 428 hiljada eura). To znači da će ukupno na plate po raznim osnovama biti izdvojeno gotovo 6,7 miliona eura, praktično šestina budžeta za narednu godinu.

Da je došlo do povećanja izdvajanja fonda za zarade, na koji je upozorio i Radunović, vidi se iz rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 41,1 milion eura, od kojih na bruto zarade ide 5,7 miliona eura, a na ostala lična primanja još 746.000 eura. To znači da će naredne godine na bruto zarade biti izdvojeno 175 hiljada eura više, a na ostala primanja nešto više od 60 hiljada.

“Vijesti” su u nekoliko navrata pisale da nova gradska uprava, umjesto da je smanjila broj radnika, on se iz mjeseca u mjesec povećava. Istina, broj stalno zaposlenih ostao je na 331, koliko ih je imalo i na kraju decembra, kada je DPS izgubio izbore.

“Vijesti” su došle do platne liste za oktobarsku platu na kojoj se našlo čak 448 radnika, od kojih su 93 na privremeno-povremenim poslovima, a njih 26 imaju ugovore o djelu. Ukupna bruto plata za ovaj mjesec iznosila je 466.378 eura, što znači da je prosjećna plata u lokalnoj administraciji bila nešto više od 700 eura, o čemu mogu da „sanjaju“ radnici zaposleni u privatnim kompanijama.

U odnosu na april, u oktobru je bilo čak za 45 radnika više na opštinskim jaslama. Naime, kako su “Vijesti” objavile u aprilu, na platnom spisku se našao 401 zaposleni, dok ih je u martu bilo 381. U aprilu za isplatu bruto zarada iz opštinske kase je „otišlo“ 400.575 eura. Konstatan broj povećanja broja radnika, prije svega agažovanih na privremeno-povremenim poslovima, kao jednom od modela da se na kraju stalno zaposle, u Opštini pravdaju time da su zatekli nefunkcionalnu adminstraciju koju im je ostavio DPS, i radnike koji su na sve načine opstruirali rad nove uprave.

Ipak, ono što je očigledno je činjenica da se nastavila praksa koju je ustanovio DPS – zapošljavanje po partijskoj i rodbinskoj liniji. Umjesto da to bude iskorijenjeno, jer dok su bili u opozicionim klupama žestoko kritikovali DPS, sada u Opštini kao i javnim ustanovama i preduzećima, te lokalnom mediju, vrši se zapošljavanje isključivo po partijskoj liniji, a nepotizam je i te kako prisutan, pa se zapošljavaju djeca, rođaci, kumovi i prijatelji partijskih funkcionera nove uprave.
Imajući u vidu da je 2020. izborna godina, kada najkasnije u oktobru moraju biti održani lokalni izbori u Budvi, očekuje se da će biti nastavljen trend zapošljavanja.

Četvrtina zaposlenih na bolovanju 6.197 dana

Četvrtina zaposlenih u preglomaznoj budvanskoj administraciji lani je bila na bolovanju, a ukupno su odsustvovali 6.197 dana. Budvani su bolovali tri puta više nego što je prosjek u evropskim gradovima, pokazuje prva analiza apsentizma ikada urađena u Opštini Budva, koju je uradila sekretarka za lokalnu samoupravu Milijana Vukotić Jelušić.

“Vijesti” su nedavno objavile njenu analizu, po kojoj je od 331 zaposlenog u Opštini Budva na neodređeno vrijeme, 85 zaposlenih je u toku 2018. godine koristilo bolovanje, odnosno prijevremeno je bilo spriječeno za rad.

“To znači da je jedna četvrtina ukupno zaposlenih bila odsutna sa posla po ovom osnovu. Ukupan broj dana odsustva je 6.197, što čini 72 dana prosječnog odsustva po odsutnom službeniku, odnosno 19 dana prosječnog odsustva po zaposlenom. Prosjek dana bolovanja po zaposlenom u Evropskoj uniji je 7,4, što će reći da su zaposleni u Opštini Budva skoro tri puta više odsutni u odnosu na evropski prosjek“, navela je Vukotić Jelušić.

Source link

Preporučeno za vas