Radi se na novom Zakonu o zabrani diskriminacije, formiraće se i Direktorat za interkulturalnost

Radi se na novom Zakonu o zabrani diskriminacije, formiraće se i Direktorat za interkulturalnost


Foto: Kabinet Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Foto: Kabinet Ministarstva za ljudska i manjinska prava

U Crnoj Gori se radi na novom Zakonu o zabrani diskriminacije, a novina će biti to što će se formirati Direktorat za interkuluralnost, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Đeka je, tokom razgovora sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, kazao da Misija OEBS-a pruža ekspertsku i svaku drugu podršku u aktivnostima njegovog resora na realizaciji strateških dokumenata.

Kako je saopšteno iz Đekinog resora, na sastanku je konstatovano da Ministarstvo i Misija OEBS-a više od 15 godina sarađjuju pri realizaciji politika koje se odnose na zaštitu ljudskih i manjinskih prava, a posebno rodnu ravnopravnost, konstatovano je na sastanku ministra ljudskih i manjinskih prava.

“Svi imamo isti cilj a to je pristupanje Evropskoj uniji (EU) bez alternative”, kazao je Đeka.

Vag je podsjetila da od 2004. godine, države članice OEBS-a zagovaraju da su jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce od suštinskog značaja za mir.

Ona je rekla da je bliska saradnja sa Direkcijom za rodnu ravnopravnost rezultirala usvajanjem Nacionalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za period prošle do 2025. godine.

„Posvećeni smo tome da podržimo njegovu implementaciju kroz uvođenje rodne ravnopravnosti u razvojne politike, kao i da pratimo implementaciju strateških dokumenata“, kazala je Vag.

Ona je dodala da Misija podržava i program edukacije za stručno osposobljavanje državnih službenika u oblasti strateškog planiranja.

Prema riječima Vag, Misija OEBS-a podržava Ministarstvo finansija u uvođenju rodno odgovornog budžetiranja i podržava opštine da izrade lokalne akcione planove za rodnu ravnopravnost, usklađene sa Nacionalnom strategijom.

“Cilj ovog rada je jačanje mehanizama odgovornosti za postizanje rodne ravnopravnosti i obezbjeđivanje alata i znanja institucionalnim akterima za promovisanje i sprovođenje rodnih politika”, kazala je Vag.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas