Prvi Kongresa arhitekata Crne Gore: Prezentovan "Koncept novih zakona"

Prvi Kongres arhitekata Crne Gore: Prezentovan “Koncept novih zakona”


Stevović na kongresu, Foto: Direktorat glavnog državnog arhitekte

Stevović na kongresu, Foto: Direktorat glavnog državnog arhitekte

Ulcinj je tokom vikenda bio domaćin prvog Kongresa arhitekata Crne Gore, na kojem se okupilo 130 arhitekata iz Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju, Glavnog državnog arhitekte Kongres je organizovala Strukovna komora arhitekata u partnerstvu sa Savezom arhitekata Crne Goreu u sklopu godišnjeg Programa stručnog usavršavanja članova Inženjerske komore Crne Gore.

“Kongres su otvorili Novica Mitrović, predsjednik Strukovne komore arhitekata i Zorica Krsmanović – državna sekretarka u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja urbanizma. Na Kongresu su učestvovali i predstavnici Direktorata glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture, na čelu sa glavnim državnim arhitektom Vladanom Stevovićem. Predstavljen je rad Direktorata, u okviru kojeg djeluju Direkcija za razvoj i promociju arhitekture i Direkcija za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta idejnih arhitektonskih rješenja i urbanističkih projekata”, navode u saopštenju.

Kako dodaju Stevović je govorio o načinu izrade idejnih rješenja, zakonskim obavezama i sadržini tehničke dokumentacije za izradu Idejnog rješenja kao i o čestim nedoumicama sa kojima se projektanti suočavaju prilikom primjene pravilnika kojima je uređena forma planskog dokumenta i izrada tehničke dokumentacije.

Kongres arhitekata
foto: Direktorat glavnog državnog arhitekte

Načelnica Direkcije za razvoj i pormociju arhitekture, Viktorija Nikolić sa saradnicom Tamarom Marković, predstavila je rad Direkcije, ulogu i planirani program djelovanja u okviru Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore.

“Okviri u kojima Direkcija djeluje odnose se na: Izradu strateških dokumenata – pravilnika od kojih je trenutno aktuelna izrada državnih smjernica razvoja arhitekture, organizovanje izložbi i učešće na međunarodnim arhitektonskim izložbama sa fokusom na Bijenale arhitekture u Veneciji koje je otvoreno od 20. maja do 26. novembra ove godine i afirmacijom arhitektonskih praksi, saradnjom sa univerzitima, strukovnim udruženjima arhitekata i reafirmacijom graditeljskog nasljeđa sa akcentom na arhitekturu 20. vijeka u cilju očuvanja i revalorizacije iste”, piše u saopštenju.

Kroz prezentaciju “Koncept novih zakona”, glavni državni arhitekta zajedno sa generalnom direktoricom Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme – Marinom Izgarević Pavićević govorio je o konceptu novog seta zakonskih rješenja: Zakon o planiranju prostora, Zakon o izgradnji objekata i Zakon o legalizaciji bespravnih objekata. Nakon prezentacije, odražana je panel diskusija sa moderatorkom Majom Delić – članicom Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata IKCG i pomoćnicom direktora Uprave za kapitalne projekte, kojom je ostvaren aktivan dijalog sa učesnicima kongresa, gdje je diskutovano o prethodno navedenoj temi i odgovoreno na sva pitanja zainteresovane arhitektonske struke.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas