Duže od godinu blokiran račun 15.994 dužnika (ilustracija)

Privreda duguje 637,09 miliona eura


Podaci CBCG pokazuju da je koncentracija duga visoka, pa je 10 najvećih dužnika “kratko” 112,26 miliona
Edit

Međusobna dugovanja privrede na kraju januara iznosila su 637,09 miliona eura i za 4,69 miliona manja su u odnosu na kraj prošle godine, kada je dug iznosio 641,78 miliona eura.

Najnoviji podaci Centralne banke (CBCG), pokazuju da se od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi 611,33 miliona eura, što je u odnosu na kraj decembra kada je dug iznosio 616,16 miliona manje za 0,78 odsto.

“Koncentracija duga i dalje je relativno velika, tako da je, na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata učestvovalo sa 17,62 odsto u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 112,26 miliona eura. Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, učestvovalo je 38,78 odsto u ukupnom iznosu blokade, odnosno, njihova blokada iznosila je 247,04 miliona eura”, navode u CBCG.
Podaci pokazuju da, iako se smanjuje dug u vrednosnom smislu, povećava se i broj izvršnih dužnika.

“Na kraju januara u blokadi je bilo 18.306 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od kraja decembra prošle godine kad je bilo u blokadi 18.256 izvršna dužnika, više za 0,27 odsto. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.662 privrednih subjekata i to je u odnosu na mjesec ranije kada je bilo u blokadi 14.605 privrednih subjekata, više za 0,39 odsto”, objašnjavaju u vrhovnoj monetarnoj instituciji.Privreda duguje 637,09 miliona eura

Podaci sa presjekom na kraju januara pokazuju da je račun u neprekidnoj blokadi do jedne godine imalo 2.312 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 32.47 miliona eura, dok ih je duže od godinu u blokadi bilo 15.994 sa dugom od 604.62 miliona eura.

Source link

Preporučeno za vas