Prijave na konkurs za upis u I godinu studija na Univerzitetu 4. i 5. jula, predviđeno 3.344 mjesta

Prijave na konkurs za upis u I godinu studija na Univerzitetu 4. i 5. jula, predviđeno 3.344 mjesta


Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ilustracija, Foto: Shutterstock

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu biće objavljen sjutra na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.

Konkursom je predviđeno 3.344 mjesta na 19 organizacionih jedinica UCG.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet je organizovao elektronsko prijavljivanje.

“Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, pojasnili su iz Univerziteta.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Prijava na konkurs se podnosi 4. i 5. jula 2022. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Iz Univerziteta su saopštili da se testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu 6. jula 2022. godine, a da će raspored termina polaganja predmeta biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 7. do 8. jula 2022. godine.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15. julom 2022. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Procedura prijavljivanja putem platforme dostupne na sajtu www.upisi.edu.me biće objašnjena u tekstu Konkursa.

“Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas