Biće dostupno 2.000 pasoša (Ilustracija)

Prelazak granice sa Srbijom za maloljetnike samo sa pasošem ili ličnom kartom


„Notom Ambasade Srbije obavješteni smo o ukidanju dosadašnje recipročne prakse i budućem dozvoljavanju ulaska u Srbiju maloljetnim crnogorskim državljanima samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu, od 1. januara“, naveli su iz MUP-a
Edit

Maloljetni državljani Crne Gore moći će, od 1. januara, granicu sa Srbijom da pređu samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da će od početka naredne godine na graničnim prelazima prema Srbiji stupiti na snagu novi uslovi prelaska za osobe mlađe od 18 godina.

„Notom Ambasade Srbije obavješteni smo o ukidanju dosadašnje recipročne prakse i budućem dozvoljavanju ulaska u Srbiju maloljetnim crnogorskim državljanima samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu, od 1. januara“, naveli su iz MUP-a.

Oni su objasnili da će od toga perioda granična policija Crne Gore maloljetnim crnogorskim državljanima omogućiti izlazak iz države samo ukoliko posjeduju pasoš ili ličnu kartu.

Isto pravilo važiće i za maloljetne državljane Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru.

“Za sve maloljetne crnogorske državljane, koji su prije ovog datuma napustili Crnu Goru sa drugim dokumentima na osnovu kojih je utvrđen njihov identitet (izvod iz matične knjige rođenih, đačka i zdravstvena knjižica) biće dozvoljen povratak u Crnu Goru, odnosno recipročno povratak za maloljetne državljane u Srbiju”, ističe se u saopštenju.

Iz MUP-a su podsjetili da za osobe mlađe od 18 godina ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu – pasoš, kada putuje samo sa jednim roditeljem, nije potrebna saglasnost drugog roditelja za prelazak državne granice

Kako su naveli, zahtjev za izdavanje pasoša, za maloljetnika, podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, što znači da saglasnost oba roditelja već postoji prilikom podnošenja zahtjeva i samim činom izdavanja pasoša.

„Ako maloljetna osoba koja ima pasoš putuje u drugu državu sama ili sa trećom osobom potrebno je odobrenje samo jednog roditelja“, precizirali su iz MUP-a.

Iz tog resora su objasnili da u slučajevima kada građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da prelaze državnu granicu sa ličnom kartom, u pratnji jednog roditelja, potrebna je pisana saglasnost drugog roditelja.

„Razlika u odobravanju režima prelaska državne granice, u zavisnosti da li maloljetne osobe putuju sa pasošem ili ličnom kartom, postoji zbog toga što je Zakonom o ličnoj karti propisano da zahtjev za izdavanje lične karte za građanina mlađeg od 18 godina može da podnese jedan roditelj, bez obaveze posjedovanja pisane saglasnosti drugog roditelja“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da, ukoliko crnogorski građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da samostalno putuju u inostranstvo sa ličnom kartom, u Srbiju i druge zemlje u okruženju koje to dozvoljavaju, granična policija će od njih tražiti na uvid odobrenje potpisano od oba roditelja.

Source link

Preporučeno za vas