Posvećeni smo procesu decentralizacije sistema i osnaživanju uloge lokalnih samouprava

Posvećeni smo procesu decentralizacije sistema i osnaživanju uloge lokalnih samouprava


Potpuno smo posvećeni procesu decentralizacije sistema u Crnoj Gori, kao i važnosti i osnaživanja uloge jedinica lokalnih samouprava u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou, kazao je ministar javne uprave Marash Dukaj tokom radne posjete Nikšiću.

Sastao se sa predsjednikom Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem, sa kojim je razgovarao o funkcionisanju lokalne uprave, aktuelnim projektima, reformi javne uprave na svim nivoima, kao i o sistemu lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Ministarstvo javne uprave, kako se navodi u saopštenju za javnost, daće punu podršku daljem razvoju lokalnih samouprava, „kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima“. Ministar je istakao važnost uspostavljanja saradnje u oblasti e-uprave u cilju stvaranja efikasne i ekonomične javne uprave.

„Ministar je istakao da će Opština Nikšić, valorizacijom brojnih prirodnih bogatstava, učiniti opštinu još atraktivnijom za razvoj privrede i preduzetništva, kroz otvaranje novih radnih mjesta i bolji život građana“, stoji u saopštenju za javnost.

Kovačević je upoznao ministra sa aktuelnim razvojnim projektima i budućim planovima Opštine i „iskazao uvjerenje kako će i u narednom periodu Ministarstvo javne uprave biti pouzdan i odgovoran partner u pogledu daljeg unapređenje rada jedinica lokalne samouprave i efikasnog servisa građana“.

„Preduzimamo aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja rada Opštine u koordinaciji sa svim drugim organima i institucijama, kako bi se obezbijedilo efikasno i odgovorno pružanje usluga građanima“, kazao je Kovačević.

Pored ministra, sastanku su prisustvovali državni sekretar Dragiša Janjušević i šefica kabineta Milica Pajović, dok su iz Opštine, osim predsjednika, prisutni bili i šef kabineta Marko Perućica, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Duško Lalatović i direktor Službe za zajedničke poslove Slobodan Ukropina.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas