Tezge uklanjaju 15. januara: Podgorički pazar

Poreska uprava kaznila pet kućica na Podgoričkom pazaru


“Vijesti” su ranije objavile da je Glavni grad putem javnog poziva birao binu za Podgorički pazar, ali javni poziv nije objavljen i za izbor organizatora te manifestacije, već je događaj i lani i ove godine organizovan na inicijativu “Culture Cluba”, iza kojeg stoje privatna lica – vlasnici više ugostiteljskih objekata u Bokeškoj ulici. Glavni grad ujedno nema ni prihode od organizacije tog događaja, jer zakupci za kućice plaćaju upravo toj privatnoj firmi
Edit

Tokom kontrola regularnosti poslovanja na Podgoričkom prazničnom pazaru, u centru Glavnog grada, poreski inspektori su “sankcionisali pet lica zbog neposjedovanja opšte poreske registracije, a istima je naloženo da obavljanje djelatnosti prijave Poreskoj upravi“.

To je “Vijestima” saopšteno iz Poreske uprave.

„Kada su u pitanju objekti koji obavljaju djelatnost u sklopu pravnih lica – ugostiteljskih objekata, koji su već poreski obveznici, isti evidentiraju promet putem poreskih registar kasa. Fizička lica koja obavljaju djelatnost na trgu započela su evidentiranje prometa putem paragon blokova, imajući u vidu da isti nijesu PDV obveznici. Takođe, jedan dio lica registrovan je kao poljoprivrednici u Ministarstvu poljoprivrede i isti nemaju tretman poreskih obveznika“, saopštili su „Vijestima“ iz PU.

Poreski inspektori, kako su naveli, prate regularnost poreskih obveznika pojačanim intenzitetom od početka decembra, a u okviru akcije predmet kontrola su i lica koja obavljaju djelatnost na Podgoričkom pazaru u centru Glavnog grada.

„Inspektori su u postupcima nadzora utvrdili da je predmetna manifestacija organizovana od strane Glavnog grada u koorganizaciji sa poreskim obveznikom d.o.o. Brca Podgorica, od kojeg su objekti u kojima se obavlja djelatnost uzeti u zakup od strane pojedinačnih fizičkih i pravnih lica. Poreski obveznik d.o.o. Brca Podgorica biće predmet inspekcijskog nadzora u kojem će se utvrditi regularnost obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza po osnovu organizacije cjelokupne manifestacije“, zaključili su iz PU.

“Vijesti” su ranije objavile da je Glavni grad putem javnog poziva birao binu za Podgorički pazar, ali javni poziv nije objavljen i za izbor organizatora te manifestacije, već je događaj i lani i ove godine organizovan na inicijativu “Culture Cluba”, iza kojeg stoje privatna lica – vlasnici više ugostiteljskih objekata u Bokeškoj ulici.

Glavni grad ujedno nema ni prihode od organizacije tog događaja, jer zakupci za kućice plaćaju upravo toj privatnoj firmi.

Source link

Preporučeno za vas