Popa: Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore

Popa: Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore


Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka na sastanku sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom.

Popa je, kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, poručila da će Delegacija EU nastaviti da podržava realizaciju svih zacrtanih ciljeva u oblasti ljudskih prava, a koji su u direktnoj nadležnosti tog resora.

Ona je istakla da je zadovoljna zbog obnovljene samostalnosti Ministarstva i naglasila važnost ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

Popa je pohvalila dosadašnju saradnju na sprovođenju svih politika kojima se Ministarstvo bavi.

Đeka je kazao da su svjesni prethodne stagnacije u procesu pristupanja.

On je rekao da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ispunjavanje obaveza iz programa pristupanja postavilo kao prioritetne.

“Đeka je iskazao punu otvorenost za saradnju, ističući političku i ekonomsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kao najvažniju u integracionom procesu Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

On je upoznao Popu sa aktivnostima u vezi sa organizacijom Ministarstva i izazovima u oblasti ljudskih i manjinskih prava koje predstoje na putu zatvaranja završnih mjerila.

Đeka je ponovio spremnost za puni doprinos Ministarstva u ispunjavanju ključnih obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23.

“Popi su predstavljene aktivnosti koje se realizuju u Ministarstvu na planu unapređenja rodne ravnopravnosti, prava osoba sa invaliditetom, unapređenja položaja romske i egipćanske populacije, manjiskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i unapređenja prava LGBTI osoba”, kaže se u saopštenju.

Sa sastanka je poručeno da će biti intenziviran rad na unapređenju oblasti zaštite i poštovanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, sa ciljem njihovog punog poštovanja.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas