Troškovi narasli na dva miliona: Ćalasan

Osnovni sud razdvojio sudski spor u vezi kredita u švajcarskim francima


Postupak se razdvaja jer se 113 klijenata odreklo od tužbe, dok su 154 klijenta formalno nijesu povukla
Edit

Naplata sudskih troškova nastalih po tužbi koju su klijenti Adiko banke pokrenuli zbog kredita u švajcarskim francima u Osnovnom sudu rješavaće se u dva postupka, gdje će jednim biti obuhvaćeno 113 klijenata, a drugim 154 klijenta.

To je juče odlučila sudija Milena Matović na novom ročištu, nakon što je Viši sud u posljednjem rješenju ocijenio da su “klijenti izgubili spor zbog odricanja i da zato moraju platiti sudske troškove”.

Postupak se razdvaja jer se 113 klijenata odreklo od tužbe, dok su 154 klijenta formalno nijesu povukla.

Država je građanima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima kod Adiko banke (nekadašnja Hipo Aple Adria banka) omogućila 2016. godine da konvertuju te kredite u eure po uslovima koji su važili na dan kada su sklopljeni, odnosno sa fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou i bez zatezne kamate, ali nije još riješeno pitanje sudskih troškova.

Osnovni i Viši sud od sredine 2017. godine nijesu uspjeli da zaokruže ovo pitanje, a troškovi u postupku su narasli na blizu dva miliona eura.

Klijenti koji su tužili Adiko banku i faktoring kompaniju Heta (na koju je banka prenijela dio kredita koje nije mogla da naplati) odustali su od tužbe 2016. godine, jer im je zakonom ispunjeno ono što su tražili tužbom.

Tužba je podnijeta u maju 2013. godine. Banka je kredite u švajcarskim francima odobravala 2007. i 2008. godine, a klijentima su kasnije zbog promjene kursa rate drastično uvećane.

Advokat klijenata, Dragomir Ćalasan juče je na ročištu kazao da ostaju pri svemu što su do sada rekli u vezi sudskih troškova i da nemaju posebnih izjašnjenja na posljednje rješenje Višeg suda.

Advokat Adiko banke Vanja Mugoša predložio je razdvajanje postupka kako bi se posebno vodio za 113 klijenata koji su se odrekli tužbe, a sve u cilju ekonomičnosti postupka.

“I da ne bismo ponovo došli u situaciju da se po tužbi 154 tužioca ponovo sastajemo zbog eventualne žalbe na odluku o troškovima za 113 tužilaca. Ovo posebno i zbog štete koju trpi Adiko banka zbog toga što je Centralna banka stavila rezervaciju na izmirivanje svih kredita”, objasnio je Mugoša, dok se Ćalasan protivio tom predlogu.

Matović je naložila da se za 154 klijenta u roku od 20 dana dostave dokazi o tome kome od njih je dostavljena ponuda za zaključenje konverzije, koji su tužioci te ponude prihvatili i zaključili ugovore i koji su klijenti tuženi zbog neizmirivanja kredita po prvobitnim i po ugovorima o konverziji. Ročište će se nastaviti u decembru.

Source link

Preporučeno za vas