OGRANIČENjE ZA IZVRŠITELjE: Nema prodaje stanova zbog dugova do 5.000 €

OGRANIČENjE ZA IZVRŠITELjE: Nema prodaje stanova zbog dugova do 5.000 €
IZVRŠITELjI ubuduće neće moći da organizuju licitacije za prodaju kuća i stanova zaplenjenih zbog dugova manjih od 5.000 evra za komunalije! Ovo je jedna od novina u Nacrtu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje je Ministarstvo pravde u petak stavilo na javnu raspravu. Pročitajte još: Izvršitelji neće prinudno naplaćivati porez – Jedna od najvažnijih novina predviđa da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga, ukoliko je potraživanje manje od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – potvrdila je za “Novosti” ministarka pravde Nela Kuburović. Ona objašnjava da je detaljno razrađeno načelo srazmere i u drugim delovima Zakona, pa ubuduće neće biti moguća prodaja vredne imovine izvršnog dužnika zbog bagatelnog potraživanja. Izvršitelji više neće moći prilikom prinudne naplate ni da uzimaju dve trećine zarade i penzije izvršnom dužniku, odnosno polovinu kada su u pitanju minimalni prihodi. Izvršenje će moći da se sprovede samo do polovine prihoda, umesto dve trećine, odnosno do njihove četvrtine, umesto polovine, ako je u pitanju minimalac. Kada je o penziji reč, izvršenje se može sprovesti samo do njene trećine, umesto do dve trećine kao do sada, tj. do četvrtine, kada je reč o iznosu koji ne prelazi prosečnu penziju. Onima koji primaju minimalne penzije, moći će da bude prinudno naplaćena samo desetina. Pročitajte još: Izvršitelji uteruju i poreze? Ogromna novina je i da izvršitelji ubuduće neće moći da kupuju na licitacijama, a prodaja stanova i kuća organizovaće se samo na elektronskoj prodaji. Izvršitelj neće više znati ko licitira, pa će tako biti izbegnuta korupcija. – Zakonom je pojačano pravilo ko ne može biti kupac u postupku izvršenja, tako što su javni izvršitelji i njihovi zaposleni izuzeti od ove mogućnosti, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu – kaže Kuburovićeva.Nela Kuburović Uvođenje elektronskog javnog nadmetanja onemogućiće svaki vid zloupotreba i značajno povećati cene onoga što je na licitaciji. Većina članova radne grupe za izmenu zakona slaže se da je javna aukcija do sada bila “najslabija karika” i da se godinama uski krug pojedinaca i firmi javljaju kao kupci na aukcijima širom zemlje. Oni su potencijalne druge kupce fizički, posredno ili na drugi način “motivisali” da odustanu od učestvovanja na aukciji čak i pre njenog početka. Ako ovaj metod ne uspe, pribegavalo se drugom scenariju: jedno lice nudi početnu cenu, a drugo fiktivno nerazumno visoku cenu. Ostali tako mogu da ponude samo iznos veći od te nerazumno visoke cene. Cilj elektronske platforme za javno nadmetanje, sa primenjivim zaštitnim merama, sprečiće ovakve zloupotrebe. Ministarstvo pravde je već sačinilo Pravilnik kojim se uređuje elektronska prodaja nepokretnosti i pokretnosti uz pomoć USAID projekta. – Izrada podzakonskog akta sa izmenama i dopunama Zakona samo govori o ozbiljnosti koju smo primenili u pristupanju rešavanju ovog problema – ističe Kuburovićeva. – Predviđeno je da od 1. jula 2020. ovo bude isključivi režim prodaje. Zakonom je predviđena i zabrana nagomilavanja troškova za dužnike. Fizičke table u sudovima biće zamenjene elektronskim, na sajtu sudova i Ministarstva. SMANjENjE TROŠKOVA NACRT će omogućiti i značajno manje troškove u tzv. budžetskim predmetima, u kojima je dužnik Republika, pokrajina ili lokalna samouprava. Pre predloga za izvršenje, poverilac će morati o svojoj nameri pisano da obavesti Ministarstvo finansija 30 dana ranije, čime će se produžiti mogućnost za dobrovoljno namirenjem. Manji troškovi u ovim predmetima postići će se i smanjenje naknada za izvršitelje.Izvor

Preporučeno za vas