Od 2018. godine ni projekta, ni elaborata za most na Đurđevića Tari

Od 2018. godine ni projekta, ni elaborata za most na Đurđevića Tari


Donacija Kine za projekat rekonstrukcije mosta je 7,05 miliona eura, Foto: Jelena Jovanovic

Donacija Kine za projekat rekonstrukcije mosta je 7,05 miliona eura, Foto: Jelena Jovanovic

Glavni projekat za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na osnovu tog projekata nijesu završeni, a što su ključni preduslovi da počne izvođenje radova na mostu.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) za “Vijesti” nijesu mogli da preciziraju datum početka izvođenja radova.

”Ugovorom o donaciji novca je definisano da će strane naknadno definisati rok za izvođenje radova. Po završetku projektne dokumentacije i izboru izvođača radova moguće je dati precizniji odgovor vezano za rok rekonstrukcije i još jednom ističemo da nijedna ugovorna strana ne želi da licitira sa rokom realizacije, već je kvalitet, bezbjednost i dugotrajnost radova primat. Glavni projekat i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na bazi Glavnog projekta nisu još završeni”, rekli su u MKI.

U ovom resoru su objasnili da su Vlade Crne Gore i Republike Kina s 2018. godine potpisale Sporazum u vezi s rekonstrukcijom mosta na Đurdjevića Tari, a pravni osnov za početak realizacije projekta rekonstrukcije mosta predstavlja zaključivanje Ugovora o donaciji novca koji je potpisan u decembru 2020. godine.

Ugovor ima karakter međudržavnog sporazuma između dvije vlade. Njime je definisano da Kina izabere izvođača radova, a ta država će donirati 7,05 miliona za rekonstrukciju.

Iz MKI su objasnili da su od decembra 2020. godine kada je potpisan Ugovor o donaciji počele da se “odvijaju pripremne aktivnosti koje su za projekat iz izuzetne važnosti, s obzirom na to da se radi o projektu priznatih kulturoloških vrijednosti koje je procesom rekonstrukcije potrebno i sačuvati”.

”Treba podsjetiti da je potpisivanje ugovora bilo u jeku pandemije koronavirusa, koja je izazvala globalne posljedice. Obje ugovorne strane su od potpisivanja ugovora pristupile realizaciji svojih ugovorenih obaveza. Crnogorska strana je svoje ugovorene obaveze uredno izvršavala i do sada je pripremila geološke podloge, izabrala je revidenta i nadzorni organ, održana je serija sastanaka sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara u cilju usaglašavanja stavova oko optimalnog varijantog rješenja. Po izboru optimalnog varijantnog idejnog rješenja, projektant je nastavio sa pripremom projektne dokumentacije.

Priprema projektne dokumentacije je obaveza kineske strane. Nakon dostavljanja pozitivno redvidovanog projektnog rješenja pristupiće se izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, čija priprema je obaveza crnogorske strane. Radovi će započeti sa izvođenjem nakon završetka procesa izrade projektne dokumentacije, te dobijanja građevinske dozvole”, objasnili su u MKI.

Iz ovog resora su kazali da ne raspolažu informacijama kineske strane vezane za izbor izvođača radova jer je trenutno fokus na procesu projektovanja, koji u svemu mora biti u skladu sa važećim pravilima, procedurama i standardima i čemu su obije ugovorne strane posvećene.

Iz budžeta oko 148.000 eura za ugovorene radove na projektu

Prema podacima MKI ugovorena vrijednost radova iz državnog budžeta za ovaj projekat je oko 148.000 eura.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je ranije da novac koji će država iz kapitalnog budžeta izdvojiti za projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari ne predstavlja državnu pomoć jer će se taj novac trošiti prema proceduri koju predviđa Zakon o javnim nabavkama.

”Ugovorena vrijednost za pripremu geoloških podloga sa njihovom revizijom je 10,304.90 eura sa pdv-om, ugovorena vrijednost sa revidentom glavnog projekta rekonstrukcije mosta Gpc –”Geotehnics, Projects & Consulting” je 19.486,00 eurasa pdv-om, a ugovorena vrijednost na nadzornim organom “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” je 118.210,00 eura sa pdv-om”, naveli su u ministarstvu.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas