Nuhodžič

Nuhodžić: CG se u saradnji sa saveznicima u NATO odupire hibridnim prijetnjama


“Naša sposobnost da se odupremo hibridnim prijetnjama je ojačana članstvom u NATO-u, gdje saradnjom sa 28 država saveznica uspješno štitimo svoju državu i građane. Svi organi koji čine obavještajno bezbjednosni sektor u potpunosti izvršavaju svoje zadatke“, poručio je Nuhodžić u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića
Edit

Crna Gora se, u saradnji sa državama saveznicima u NATO-u, odupire hibridnim prijetnjama i zaokružuje normativni i strateški okvir u ovoj oblasti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

On je kazao da su hibridne prijetnje savremeni bezbjednosni izazov sa kojim se ne suočava samo Crna Gora, već je to globalni izazov.

“Naša sposobnost da se odupremo hibridnim prijetnjama je ojačana članstvom u NATO-u, gdje saradnjom sa 28 država saveznica uspješno štitimo svoju državu i građane. Svi organi koji čine obavještajno bezbjednosni sektor u potpunosti izvršavaju svoje zadatke“, poručio je Nuhodžić u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića.

On je najavio da će strateški okvir za suprotstavljanje ovom izazovu biti zaokružen do kraja godine donošenjem Strategije za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama.

Nuhodžić je podsjetio da je Vlada Crne Gore nedavno utvrdila Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture, imajući u vidu da ugrožavanje elemenata kritične infrastrukture može imati direktan uticaj na nacionalnu bezbjednost u svim njenim dimenzijama, posebno ako se realizuje u sklopu hibridnog napada.

“Poseban fokus je na unapređenju kapaciteta za otkrivanje i razumijevanje hibridnih aktivnosti i suočavanje s njima, koje podrazumijeva podizanje svijesti o problemu, počevši od edukacije mladih, uz, istovremeno, jačanje otpornosti kritične infrastrukture, društva i institucija”, naveo je on.

Ministar je podsjetio da je Crna Gora u maju postala članica Evropskog centra izvrsnosti za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama u Helsinkiju.

“Time će se omogućiti razmjena iskustava sa državama članicama NATO i EU, kao i podrška koju bi Centar pružio naporima Crne Gore u izgradnji i jačanju nacionalnih kapaciteta u ovoj oblasti”, rekao je Nuhodžić.

On je, u kontekstu potrebe adekvatnog razumijevanja ranjivosti institucija i jačanja njihove otpornosti, ukazao na značaj preventivnog djelovanja, razmjene najboljih praksi u ovoj oblasti, razvoj novih politika i unapređenje saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima u suprotstavljanju hibridnim prijetnjama.

Source link

Preporučeno za vas