Nova pravila (ne) donose i brži put do vantjelesne oplodnje

Nova pravila (ne) donose i brži put do vantjelesne oplodnje


Saglasnost da neki postupak za liječenje steriliteta mogu da obave na teret države, pacijentkinje će u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) dobijati dva puta sedmično, u dvije ambulante. To su “Vijestima” rekli iz te zdravstvene ustanove u odgovorima u vezi s budućom organizacijom te procedure. Iz privatne klinike “Humana reprodukcija” iz Budve ocjenjuju da bi nova organizacija davanja saglanosti za postupke medicinski potpomognute oplodnje (MPO) trebalo da za pacijente bude povoljnija jer gube manje vremena.

KC je nedavno ukinuo Konzilijum za sterilitet, koji je godinama bio nadležan za odobravanje postupaka medicinski potpomognute oplodnje (MPO) o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO). Fond je prošle sedmice objavio novo uputstvo o postupku ostvarivanja prava na MPO. Primjena uputstva počela je 1. avgusta i sada, uz KC, saglasnost za tu zdravstvenu uslugu mogu da daju i ljekari u Bolnici “Danilo I”, ali i ljekari u privatnim klinikama na kojima se rade postupci vantjelesne.

Dobijanje saglasnosti u KC i cetinjskoj bolnici za pacijente je besplatno, a za istu uslugu u privatnim klinikama, kako je predviđeno, pacijenti plaćaju. Prema Zakonu o MPO, saglasnost može da da ljekar s najmanje tri godine iskustva u oblasti humane reprodukcije.

”Prema novom uputstvu FZO, na Ginekološko-akušerskoj klinici organizovani smo tako da se pacijentkinje pregledaju u subspecijalističkoj ambulanti za infertilitet ponedjeljkom i subspecijalističkoj ambulanti za reproduktivnu endokrinologiju petkom, a na osnovu uputa od izabranog ginekologa iz doma zdravlja. Ljekari koji su na osnovu svojih kvalifikacija određeni da daju mišljenje o opravdanosti liječenja metodama vantjelesne oplodnje su dr Aida Šahmanović, subspecijalista za fertilitet i sterilitet, dr Gordana Globarević-Vukčević, subspecijalista za fertilitet i sterilitet i dr Marija Đurović, subspecijalista reproduktivne endokrinologije”, rekli su “Vijestima” iz Kliničkog centra.

Prije nego se uputi na specijalistički pregled, pacijentkinja s izabranim ginekologom priprema neophodnu dokumentaciju.

”Kada se kompletira ispitivanje neplodnog para, što može zahtijevati i nekoliko posjeta subsecijalističkim ambulantama, pacijentkinja, ukoliko je medicinski indikovanao, dobija saglasnost za obavljanje metode VTO. Navedena saglasnost podrazumijeva i utvrđivanje nepostojanja određene ginekološke i druge bolesti koje bi onemogućile sprovođenje ovog postupka ili bi buduću trudnicu ili njen plod doveli u značajne zdravstvene rizike. Takođe, ukoliko je potrebno, prije postupka VTO sprovode se određene dijagnostičke ili terapijske procedure koje mogu povećati bezbjednost ili stopu uspjeha metoda vantjelesne oplodnje”, pojasnili su iz KC.

O načinu kako će u Bolnici “Danilo I” na Cetinju organizovati specijalističke preglede u odnosu na uputstvo FZO o postupku ostvarivanja prava na MPO, iz te zdravstvene ustanove nisu odgovorili “Vijestima”. Cetinjska bolnica i jedina je državna na kojoj se obavljaju postupci MPO.

Iz privatne klinike “Humana reprodukcija” u Budvi kazali su da su već dobili pacijente s uputom koji je obezbijeđen na osnovu novih pravila. Dr Tatjana Motrenko Simić kazala je i da se novim uputstvom privatnim klinikama u suštini ne mijenja ništa, a da se pacijentima vjerovatno smanjuje vrijeme čekanja za dobijanje saglasnosti.

”Kod nas pacijenti dolaze ili na pregled da bi im predložili adekvatan način ispitivanja i liječenja, ili ako je već prema nalazima jasno da je adekvatan način samo IVF sa gotovim uputima”, rekla je ona.

Iz klinike “Ars medica” iz Podgorice “Vijestima” su rekli da su ih nova pravila zatekla na kolektivnom odmoru i da, dok se ne vrate na posao i uvjere kako funkcionišu, ne mogu da komentarišu kako će sve izgledati u praksi.

Iz Fonda su ranije “Vijestima” kazali da je uputstvo o postupku ostvarivanja prava na MPO na teret države privremeno.

Tim dokumentom, koji je dostupan i na vebsajtu FZO (fzocg.me), opisana je procedura koja se odnosi na homolognu, odnosno oplodnju u kojoj se koriste sopstvene polne ćelije. Propisi omogućavaju i heterolognu, odnosno oplodnju iz doniranog materijala, ali za te postupke još nisu opisane procedure.

Prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz decembra 2021. na teret Fonda pravo na homolognu oplodnju imaju osiguranice do navršene 45. godine. Broj postupaka zavisi od toga da li i koliko djece imaju. Žene bez djece imaju pravo na četiri postupka, ako imaju jedno zdravo dijete imaju pravo na tri, a ako imaju dvoje zdrave djece, osiguranice do 45. godine života imaju pravo na dva postupka homologne oplodnje na teret države.

Broj zajedničke djece, parovi, kako piše u uputstvu, dokazuju izjavom ovjerenom kod notara. Kod notara se mora ovjeriti i izjava o vanbračnoj zajednici, dok se bračna dokazuje izvodom iz knjige vjenčanih.

Prema uputstvu Fonda, pacijentkinja se za buduće liječenje steriliteta na teret države prvo obraća izabranom ginekologu. Izabrani ginekolog je, na osnovu medicinske dokumentacije kojom se dokazuje liječenje neplodnosti, dalje upućuje specijalisti ginekologije sa najmanje tri godine iskustva u oblasti humane reprodukcije. Osiguranica se, kako se navodi u uputstvu, može uputiti u KC ili Bolnicu “Danilo I”.

Muškarac, takođe na osnovu medicinske dokumentacije, uput za specijalistu urologije sa najmanje tri godine iskustva u oblasti humane reprodukcije, dobija od izabranog ljekara opšte prakse. Osiguranik se, piše u dokumentu FZO, upućuje u KC.

Ljekari u KC, odnosno Bolnici “Danilo I” dalje daju predlog za postupak. Takav predlog može da da i ljekar iz privatne bolnice koja ima rješenje za obavljanje postupaka MPO, ali za takvu uslugu kod privatnika nije predviđena refundacija troškova.

Na osnovu predloga specijaliste ginekologa ili urologa, u zavisnosti od toga da li je u pitanju sterilitet žene, muškarca ili obostrano, uput za obavljanje samog postupka, na ime osiguranice, izdaje izabrani ginekolog. Osiguranica tada bira na kojoj će klinici, sa kojom FZO ima ugovor, uraditi postupak.

Postupke MPO u Crnoj Gori, osim državne Bolnice “Danilo I”, rade privatne klinike “Life”, “Ars medica”, “Moj lab” i “Kodra” u Podgorici i “Humana reprodukcija” u Budvi. Sve zdravstvene ustanove, osim “Kodre”, sa kojom u januaru nije obnovljen ugovor, pružaju tu vrstu usluge na teret FZO.

Zakon o MPO i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji dijelom tretira i oblast liječenja steriliteta, usvojeni su krajem 2021. U međuvremenu, međutim, nisu donijeta i podzakonska akta kojima bi bilo omogućeno ostvarenje dijela prava koje novi propisi predviđaju.

Fond o neophodnim analizama samo opisno

Izvještaji i analize koji su dio medicinske dokumentacije, i za žene i za muškarce, važe šest mjeseci. Uputstvo Fonda ne opisuje precizno koje je analize neophodno uraditi, već ih navodi opisno.

Za žene, predviđene su mikrobiološke analize, ultrazvuk, nalazi hormona, skrining grlića materice… Za muškarce, kako piše, takođe su neophodna mikrobiološka ispitivanja, analiza spermokulture i spermograma…

U ranijim odlukama Fonda, precizno je opisano koje analize i ispitivanja i žena i muškarac treba da urade, pa se tako pod mikrobiološkim ispitivanjem podrazumijeva ispitivanje na bakterije, klamidiju, mikoplazmu, HIV… Detaljno je bilo opisano i koje nalaze hormona treba uraditi: hormone štitaste žlijezde, prolaktin, FSH, LH, estradiol…

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas