Čađenović

Neodgovornih građana ima i moramo ih prijavljivati


Glavni grad i preduzeće “Čistoća” obezbijedili su prostore na kojima građani za pravlno odlaganje otpada, ali neodgovorni pojedinci i dalje za to koriste u najmanju ruku neadekvatne prostore – korita rijeka, javne površine…, zbog čega ovo gradsko preduzeće u pomoć zove Komunalnu inspekciju i policiju.

To je “Vijestima” kazao direktor preduzeća “Čistoća” Andrija Čađenović.

On je kazao da je za Podgoricu obezbijeđen dovoljan broj kontejnera (metalnih i polupodzemnih), šest reciklažnih dvorišta (jedno mobilno), posude za odlaganje biljnog i kabastog otpada,…

Čađenović upozorava na to da “divlje deponije”, koje nastaju kao rezultat nesavjesnog odnosa pojedinaca, predstavljaju višegodišnji problem u radu “Čistoće” i to u skoro svim djelovima grada.

“Nažalost, u skoro svim naseljima postoje lokacije na kojima se oko kontejnera kontinuirano odlaže otpad raznog porijekla (građevinski, biljni, stari namještaj…), često se iste lokacije čiste i po nekoliko puta u toku jedne smjene, a nerijetko se otpad odlaže na tek očišćene lokacije”, naveo je Čađenović.

Rijeka Ribnica - smece kod restorana Ribnica
Rijeka Ribnica – smece kod restorana Ribnica(Foto: Luka Zeković)

Nije rijedak slučaj, kaže, i da nepropisno parkirana vozila onemogućavaju prilaz vozila za pražnjenje kontejnera, a u zimskom periodu često dolazi do paljenja i oštećenja kontejnera usljed istresanja zapaljivih materija.

“To zahtijeva svakodnevnu saradnju sa Komunalnom inspekcijom i Komunalnom policijom, kako bi ove službe, shodno ovlašćenjima, sankcionisanjem nesavjesnih pojedinaca koji otpad odlažu van predviđenih mjesta, ili parkiraju vozila ispred kontejnera, uticali na smanjenje broja lokacija na kojima se formiraju nelegalna odlagališta otpada i omogućili nesmetano pražnjenje istih. Takođe i sa ostalim gradskim službama imamo skoro svakodnevnu komunikaciju, sa ciljem timskog rješavanja evidentiranih problema”.

Tako je “Čistoća”, kaže direktor preduzeća, od početka 2019. Komunalnoj inspekciji uputila preko 30 prijava sa fotografijama sa lica mjesta, od kojih se deset odnosilo na primijećena fizička lica koja odlažu otpad na javnim površinama.

“Osam prijava se odnosilo na pravna lica, dok je 13 prijava upućeno kako bi ukazali na počinjene nepravilnosti na lokacijama gdje nijesu zatečeni počinioci. Takođe i sa ostalim gradskim službama imamo skoro svakodnevnu komunikaciju, sa ciljem timskog rješavanja evidentiranih problema”, naveo je Čađenović.

Direktor tog preduzeća kaže i da je dug fizičkih lica po osnovu izvršene usluge odvoza komunalnog otpada iznosi 2.309.872 eura na kraju 2019.

“U postupku se nalazi 23.975 tužbi protiv fizičkih lica, u ukupnom iznosu od 1.407.076 eura, čime je obuhvaćeno 61 odsto ukupnih potraživanja od fizičkih lica. Vrijednost naplaćenih sredstava od januara do septembra je 1.261.832, što je naplata od 92 odsto. Dug pravnih lica po osnovu izvršene usluge odvoza komunalnog otpada iznosi 1.695.105 eura. U postupku je preko 3.900 tužbi, u ukupnom iznosu od 1.348.260 eura, čime je obuhvaćeno 79 odsto ukupnih potraživanja od pravnih lica”.

Vrijednost naplaćenih sredstava, kako je istakao, od januara do novembra 2019. godine iznosi 2.334.488 eura, što u odnosu na vrijednost fakturisane realizacije u istom periodu, koja iznosi 2.374.408, predstavlja procenat naplate od 98 odsto.

“Blagovremeno podnosimo predloge za izvršenje protiv svih korisnika koji ne izmiruju redovno svoje obaveze, radi zaštite svojih potraživanja od zastare”.

Primarna obaveza “Čistoće” je održavanje higijene grada na zavidnom nivou, zbog čega stalno rade na poboljšanju svojih usluga.

“U martu 2019. počelo je ugrađivanje polupodzemnih kontejnera namijenjenih za odlaganje ’suve’ i ’mokre’ frakcije otpada, kao podrška konceptu primjene primarne selekcije otpada. Ovaj koncept podrazumijeva obavljanje primarne selekcije, odnosno razvrstavanje otpada na mjestu njegovog nastanka, u dvije posude, a postavljanje posuda za odlaganje ‘suve’ i ‘mokre’ frakcije sprovodi se u centru grada”, rekao je Čađenović.

Pojasnio je da je u 2019. u funkciji bilo devet polupodzemnih kontejnera namijenjenih za odlaganje ’suve’ i ’mokre’ frakcije otpada, a do kraja te godine trebalo su da budu stavljena u funkciju još četiri namjenska kontejnera.

“Nakon što je okončan postupak javne nabavke, u septembru su nam isporučena 22 polupodzemna kontejnera od kojih je jedan namjenski za suvu i mokru frakciju, dok su na četiri nove lokacije ugrađena po dva kontejnera sa ciljem odvojenog odlaganja otpada, a na 11 lokacija je, pored postojećih polupodzemnih, ugrađen još po jedan kontejner, sve sa ciljem podrške ovom konceptu…”, kazao je on.

Čađenović navodi da će biti montirano još osam polupodzemnih kontejnera, čija je nabavka obezbijeđena iz sredstava koja je Glavnom gradu dodijelila Ambasada Republike Bugarske, sa ciljem unapređenja kvaliteta sistema upravljanja otpadom na teritoriji Podgorice.

 Nabavljen i električni mobilni usisivač

Preduzeće je u decembru 2019, kako navodi Čađenović i električni mobilni usisivač, prvi u Crnoj Gori.

“Vrijednost usisivača iznosi 14.500 eura, nabavka je finansirana iz sredstava ‘Čistoće’, čime smo nastavili sa ulaganjem u savremenu opremu, a nabavkom uređaja na električni pogon, dodatno doprinosimo i zaštiti životne sredine”, kazao je Čađenović.

On je istakao da je u saradnji sa Crnogorskim telekomom i kompanijom Amplitudo, započeta i realizacija Pilot projekta za pametno upravljanje odvozom otpada za potrebe “Čistoće”.

“Projekat se sastoji iz dvije komponente: senzora za očitavanje nivoa otpada u kontejnerima i mobilne aplikacije čiji je fokus na komunikaciji sa klijentima, kako fizičkim licima tako i kompanijama. Do sada su u pet polupodzemnih kontejnera postavljeni senzori, koji u realnom vremenu informišu gradske službe o popunjenosti kontejnera. Implementacija mobilne aplikacije, koja je planirana u narednom periodu, omogućiće povezivanje korisnika sa gradskim službama, sa ciljem bržeg odvoza otpada, razmjene informacija o količini prikupljenog i recikliranog otpada, kao i promociji pozitivnog uticaja na urbanu ekologiju”, pojasnio je Čađenović.

Edukacija djece da budu bolji građani

Čađenović je istakao da “Čistoća” kroz brojne aktivnosti radi na podizanju ekološke svijesti građana.

“Kako su najmlađi svakako budućnost svakog društva i nosioci razvoja, poseban naglasak stavili smo na edukaciju djece školskog i predškolskog uzrasta, ali i uključivanje roditelja, školskog osoblja i šire društvene zajednice u problematiku zaštite životne sredine, reciklaže i separacije otpada“.

Od početka prošle godine, navodi, održano je 30 edukativnih radionica, a navedene aktivnosti sprovodiće i u narednom periodu, kroz kombinaciju predavanja, ekoloških edukacija, zajedničkih obilježavanja značajnih datuma vezanih za zaštitu životne sredine, ali i kroz nastavak dobre saradnje sa školama u dijelu postavljanja kanti za selektovanje otpada koje će učenici moći da koriste i samim tim od malih nogu razvijaju svijest o značaju očuvanja životne sredine kroz pravilno odlaganje otpada.

“Osim ovih aktivnosti, početak implementacije svakog projekta pratila je i distribucija info flajera, građane putem medija redovno informišemo o aktivnostima Društva, a sve važne informacije dostupne su i na našoj web strani, kao i na Facebook i Instagram stranama.

Source link

Preporučeno za vas