Bager u Kalimanju

Nema odgovornih za skandal sa muljem u Kalimanju


Radovi su stopirani nakon reakcije građana i inspekcije
Edit

Da li će se i kada nastaviti radovi na čišćenju podmorja gradske  lučice Kalimanj u Tivtu, odnosno uklanjanje nanosa zagađenog mulja,za  sada nije poznato jer se čeka izrada Elaborata o procjeni uticaja na  životnu sredinu.

Tu investiciju je prije pola godine pokrenula administracija gradonačenika Siniše Kusovca  (DPS), a skoro 200 hiljada eura vrijedan posao iskopavanja oko 40  hiljada kubika mulja i nanosa dobila je tivatska kompanija „Iva put“.

Po  odredbama tendera Opštine, izvođač je bio u obavezi da iskopani  materijal iz podmorja gradske lučice odvede na udaljenost ne manju od  kilometar od obale Tivta i odloži na dubinu mora ne manju od 10 metara.  Način na koji je tom poslu pristupila „Iva put“ u aprilu ove godine  zaprepastio je Tivćane jer je plovnim bagerom-refulerom, ta kompanija  počela da iskopava nanose mulja iz krajnjeg sjeverozapadnog dijela  Kalimanja, kod restorana „Volat“ i taj je materijal plutajućim  cjevovodom odvodila na samo oko 250 metara udaljenosti i prosipala na  ulazu u marinu, u tjesnacu Grlo, na taj način zatrpavajući ionako uzak i  plitak jedini ulaz u tivatsku gradsku marinu.

Nakon što se javnost  pobunila zbog ovog skandala, iz Opštine su saopštili da je ovo bilo samo  „testno uklanjanje mulja“, pa su iz „Ive puta“ ubrzo postavili  plutajući cjevovod za izbacivanje mulja iz gradske lučice na udaljenost  od nekoliko stotina metara od obale pred rtom Pakovo. Iako je on  predstavljao prepreku na moru i opasnost za manja plovila, cjevovod od  plastičnih cijevi promjera preko 20 centimetara koji su na površini mora  držale brojne za njega privezane metalne bačve, nije bio propisno  obilježen, niti osvijetljen tokom noći.

Nakon što su se u junu  pobunili hotelijeri čiji su se gosti žalili na nesnosan smrad i zamućeno  more, jer je nanos mulja koji se ispumpavao u more pred rtom Pakovo bio  pun kanalizacionog otpada i zauljenih materija, reagovala je i Ekološka  inspekcija koja je zaustavila ove kontroverzne radove i naložila  Opštini da prije njihovog eventualnog nastavka, izradi Elaborat procjene  uticaja na životnu sredinu i preduzme mjere da se smanji zagađivanje  šireg akvatorijuma Tivatskog zaliva.

Radovi do danas nisu  nastavljeni, a „Iva putov“ plovni bager i dalje besposlen pluta vezan uz  jedan od gatova gradske marine, dok iz Opštine tvrde da uprkos  neplaniranom zastoju, neće doći u poziciju da izvođaču radova plaćaju  penale jer mu u skladu sa potpisanim ugovorom nisu omogućili nesmetano  izvođenje radova.

Kusovac je potvrdio da su radovi na čićenju  podmorja gradske marine zaustavljeni nakon intervencije Ekološke  inspekcije, ali je kazao da niko od njegovih saradnika u Opštini zbog  toga neće snositi odgovornost.

„Prvobitna procjena je bila da nam za  to ne treba Elaborat o procjeni uticaja jer se u sklopu ovog projekta  ništa ne gradi, niti se nešto pomjera. Nema nikakve finansijske štete za  Opštinu i ništa nije plaćeno izvođaču mimo onoga što je do sada  urađeno“, kazao je Kusovac, iako se tenderom koji je raspisala Opština  traži pomjeranje odnosno uklanjenje ni manje ni više nego 40 hiljada  kubika materijala iz podmorja Kalimanja.

On je dodao da će Elaborat o  procjeni uticaja koji je u izradi pokazati što će se dalje i kako moći  raditi u Kalimanju. „Odgovornosti ne mora da ima iko u Opštini jer nije  ni bila nikakva šteta“, zaključio je Kusovac.

Source link

Preporučeno za vas