Šehović

Ne može Šehović da odlučuje u ime Vlade


Zaštitnik utvrdio da je Ministarstvo prosvjete odbijanjem e-peticije postupilo mimo pravila i procedura, navode da ocjenjivanje opravdanosti i racionalnosti peticije nije u njihovoj nadležnosti
Edit

Ministarstvo prosvjete neopravdano je odbilo peticiju kojom je Marko Begović tražio da se za sve crnogorske đake obezbijede besplatni udžbenici i time onemogućilo da se o njoj izjasne građani Crne Gore. Takvo postupanje ocijenjeno je kao akt loše uprave, a resoru prosvjete preporučeno je da Begoviću omogući da ponovo podnese istu peticiju. To se navodi u mišljenju zaštitnika ljudskih prava i sloboda na pritužbu o postupanju resora Damira Šehovića o peticiji koju je putem portala „Glas građana – epeticije“ (epeticije.gov.me) Begović podnio u septembru prošle godine.

Begović je putem tog servisa inicirao peticiju kojom se zahtijeva da se, bez obzira na materijalni status porodica, besplatni udžbenici obezbijede za sve osnovce, ali i učenike srednjih škola i to najkasnije do školske 2020/2021. godine. Prema pravilima servisa, glasanje za elektronske peticije moguće je tek pošto peticija prođe validaciju, odnosno odobri je nadležni organ, u ovom slučaju – Ministarstvo prosvjete. Nakon toga, peticija se stavlja na glasanje i ukoliko za 60 dana dobije podršku najmanje 3.000 građana, ona postaje i formalna inicijativa i podnosi se Vladi na razmatranje.

Ministarstvo prosvjete je, međutim, desetak dana od podnošenja, odbilo zahtjev Begovića. Kao razlog odbijanja, naveli su da su udžbenici već besplatni za ranjive kategorije, da se za to izdvaja preko pola miliona eura godišnje, da većina opština obezbjeđuje besplatne udžbenike za dio osnovaca i da se to pitanje „sistemski već rješava, i dalje će biti unapređivano u saradnji sa opštinama“.

Smatrajući da je odgovor “pravno neutemeljen i krajnje nejasan”, Begović se obratio zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik je utvrdio da je Ministarstvo prosvjete postupilo mimo pravila i procedura koje su objavljene na portalu ‘Glas građana – e-Peticije’ i da su peticiju odbili iz razloga koji nisu sadržani u uputstvu. U mišljenju koje potpisuje Siniša Bjeković, tadašnji zamjenik, sada zaštinik ljudskih prava i sloboda, navodi se da se Ministarstvo prosvjete upustilo u ocjenjivanje opravdanosti i racionalnosti peticije, iako to, prema objavljenoj proceduri, nije u njihovoj nadležnosti.

“Ministarstvo prosvjete nije negiralo da predmetna peticija ispunjava uslove za podnošenje i stavljanje na glasanje. S tim u vezi, Ministarstvo prosvjete je ograničilo mogućnost glasanja za peticiju, koju bi, u slučaju da je dobila najmanje 3.000 glasova, pretočilo u formalnu inicijativu i podnijelo Vladi na razmatranje”, navodi se, pored ostalog, u mišljenju zaštitnika. Dodaje se i da se resor Šehovića, osim validacije, upustio u razmatranje peticije i odlučio da ona nije cjelishodna i racionalna, jer se, kako to navode iz Ministarstva prosvjete, pitanje obezbjeđenja besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola već sistemski rješava.

“Zaštitnik je mišljenja da meritorna ocjena prihvatljivosti peticije, a koja je prethodno ispunila propisane uslove, nije u nadležnosti niti jednog ministarstva, već u nadležnosti Vlade. Ovo najprije što Vlada zadržava pravo da odbije peticiju koju podrži 3.000 ili više građana ukoliko ocijeni da se ona kosi sa strateškim opredjeljenjem ili ključnim nacionalnim ili spoljnopolitičkim prioritetima za koje je Vlada dobila mandat od Skupštine”, piše u mišljenju ombudsmana.
Dodaje se da stoga, te usljed činjenice da Ministarstvo prosvjete nije osporilo da peticija Begovića ispunjava propisane usloveza podnošenje i stavljanje na glasanje, zaštitnik smatra da je odbijanje neopravdano i da je time građanima onemogućeno da se izjasne o sadržaju i zahtjevima peticije.
“Zaštitnik smatra da je ovakvo postupanje akt loše uprave”, piše u mišljenju Bjekovića. Podnosilac peticije, Marko Begović, ocijenio je da primjer odbijanja da se peticija uopšte nađe na glasanju, “jasno očitava nivo odnarođenosti i zarobljenosti organa državne uprave“.
U julu je Ministarstvo javne uprave odbilo peticiju Instituta alternativa “Naš novac, njihovi stanovi i tajni fondovi”, kojom je ta NVO tražila promjenu politike u vezi sa objavljivanjem informacije o radu komisija za raspodjelu budžetskih sredstava. Iz te organizacije, tada su ocijenili da su e-peticije “za Vladu prihvatljive samo ako se putem tog servisa ne traži i otkrivanje onoga što čini suštinu monopola i državnih tajni”, te da je jedna od njih “i kako funkcioneri i državni službenici pod povlašćenim uslovima dobijaju stanove i stambene kredite”. E-peticiju može da podnese i za nju glasa svaki punoljetni građanin Crne Gore ili stranac sa stalnim boravkom.
“Cilj ‘Glasa građana – ePeticije’ je da, na jednostavan način, omogući građanima da svojim konstruktivnim incijativama pomognu Vladi u njenom opredjeljenju da obavlja ustavne nadležnosti po mjeri i u najboljem interesu svih građana Crne Gore”, piše, pored ostalog, u objašnjenju na internet stranici tog servisa.

Infobox (Boks): Begović će ovih dana podnijeti istu peticiju
Begović će, kako je rekao “Vijestima”, ovih dana ponovo podnijeti peticiju istog sadržaja. U prethodnoj, pisalo je da polazi od činjenice da je školovanje ustavna kategorija, a da je osnovno školovanje obavezno i besplatno, da je društveno-ekonomska situacija u Crnoj Gori veoma nepovoljna, da bi fiskalni uticaj predložene mjere bio neznatan na budžet. U tekstu peticije stajalo je i da su obrazovanje i vaspitanje djelatnosti od javnog interesa.

Source link

Preporučeno za vas