Na master studije ne mogu sa crnogorskim diplomama

Na master studije ne mogu sa crnogorskim diplomama
CENTAR za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore nezadovoljan je jer se od juna ove godine, kako kažu, u Srbiji ne priznaju diplome stečene na fakultetima u njihovoj državi. Oni tvrde da se diplome za rad priznaju, ali sa završenim studijama u Podgorici ili na Cetinju više ne mogu da upišu master ili doktorske studije u Srbiji. U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saznajemo da je problem nastao zbog toga što u Crnoj Gori mnoge akademske studije na fakultetima traju tri godine, a kandidati iz ove države žele u nastavku studija u Srbiji da budu izjednačeni sa akademcima koji su završili četvorogodišnje studije. Da bi se u Srbiji upisao akademski master potrebno je da kandidat stekne 240 ESPB, a ne 180, sa koliko dolaze mnogi crnogorski diplomci. Diploma Pravnog fakulteta u Crnoj Gori, sa druge strane, u Srbiji se ne priznaje za rad u struci, što nije novina i nije nikakav izuzetak. Zanimanja u pravosuđu spadaju u takozvane regulisane profesije, pa da bi neko bio sudija ili advokat mora da poznaje pravosudni sistem države u kojoj želi da radi. PROČITAJTE I: PITAMO STUDENTE: Da li ostajete u Crnoj Gori nakon završetka fakulteta? Problemi sa diplomama stečenim na crnogorskim fakultetima, saznajemo, biće rešeni kada budu usvojena dva zakona, koja će urediti i sve ostale profesije. Zasada nema automatskog priznavanja diploma, a i u budućnosti tražiće se provera položenih ispita i broja osvojenih ESP bodova. U Crnoj Gori su nezadovoljni ovakvom situacijom i kažu da se u njihovoj državi, u okviru ENIK centra, diplome iz Srbije priznaju i za rad i za nastavak školovanja. Mira Popović, saradnica CGO, kaže za “Novosti” da diplome koje ne želi da nostrifikuje srpski ENIK/NARIK centar nisu “sporne”, već su izdate na akreditovanim visokoškolskim ustanovama. – Na nepriznavanje diploma Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Srbiji za potrebe tržišta rada ukazali smo još prošle godine – napominje Mira Popović. – Danas studenti koji su svoje osnovne studije završili u Crnoj Gori ne mogu pod istim uslovima, kao na primer prošle ili ranijih godina, nastaviti studije u Srbiji, i to se odnosi na diplome svih koji bi želeli da nastave svoje postdiplomske ili doktorske studije u Srbiji. BRUCOŠI MOGU I BESPLATNO NAJVEĆI broj Crnogoraca u Srbiju dolazi na osnovne studije i oni nemaju nikakav problem pri upisu. Dovoljno je da zatraže nostrifikaciju u ENIK/NARIK centru i da se sa tim prijave za upis na neki fakultet. Ukoliko se izjasne kao Srbi, imaju pravo na iste uslove kao i domaći državljani, pa i budžetske studije. Jedina komplikacija su im kratki rokovi u obe države – škole im kasno izdaju diplome, a predaja dokumenata za dokumentaciju ograničena je na samo jedan dan u nedelji, pa je mnogima bio problem da se za prijemni prijave na vreme.Izvor

Preporučeno za vas