Aleksandar Bogdanović

Ministarstvo od kulturnih institucija uzelo 191 hiljadu eura za sebe


Od Državnog arhiva uzeto je 35 hiljada eura, Crnogorskog narodnog pozorišta 6,7 hiljada eura, Crnogoske kinoteke sedam hiljada eura, Muzičkog centra 55 hiljada eura, Uprave za zaštitu kulturnih dobara 47 hiljada eura, Filmskog centra 20 hiljada eura
Edit

Vlada je odobrila da se 191 hiljada eura skine sa budžeta Državnog arhiva, Crnogorskog narodnog pozorišta, Crnogoske kinoteke, Muzičkog centra, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Filmskog centra i Ministarstva održivog razvoja i turizma i dodijeli Ministarstvu kulture kako bi platilo troškove kabineta ministra Aleksandra Bogdanovića koji nijesu bili planirani budžetom. 

“Naše Ministarstvo imalo je vanredne troškove prilikom organizovanja prezentacije Crne Gore na manifestaciji Dani Crne Gore u Ljubljani i na 52. Međunarodnom Sajmu preduzetništva MOS u Celju, za šta je bilo potrebno obezbijediti značajna finansijska sredstva. Takođe, Ministarstvo je bilo nosilac aktivnosti na promociji Crne Gore u Hrvatskoj u okviru manifestacije „Dani Crne Gore u Zagrebu – Kreativna Crna Gora“, ali i predstavljalo Crnu Goru kao zemlju partnera  na Bijenalu arhitekture u Beogradu. Pored navedenog, Ministarstvo je dodatno bilo angažovano u ime Vlade Crne Gore na obilježavanju 21. maja – Dana nezavisnosti i 13. jula – Dana državnosti, što je iziskivalo vanredne troškove. Kroz saradnju sa Vatikanom, kao jednim od značajnih međunarodnih partnera,  Ministarstvo kulture je u ime Crne Gore preuzelo obaveze koje se odnose na istraživanja i izrade edicije knjiga o dokumentima o Crnoj Gori koji se nalaze u Vatikanskim arhivima”, navedeno je u obrazloženju vanrednih aktivnosti Ministarstva kulture zbog čega je uzet novac od kulturnih institucija. 

Od Državnog arhiva uzeto je 35 hiljada eura, Crnogorskog narodnog pozorišta 6,7 hiljada eura, Crnogoske kinoteke sedam hiljada eura, Muzičkog centra 55 hiljada eura, Uprave za zaštitu kulturnih dobara 47 hiljada eura, Filmskog centra 20 hiljada eura a od Ministarstva održivog razvoja i turizma još 20 hiljada eura.

Source link

Preporučeno za vas