Đukanović i njegov generalni sekretar Stijepović

Milu, Migu i Vesni sigurno sve stečeno prije 2016.


Iako je Upravni sud naložio donošenje novog rješenja, Agencija je, kazao je “Vijestima” direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac, ponovila stav da sve što se desilo prije januara 2016. ne može da ispituje
Edit

Upravni sud donio je dvije presude kojima je Agenciji za sprečavanje korupcije skrenuo pažnju da ne smije odbijati provjeru imovine funkcionera i kršenje Zakona o sprečavanju korupcije prije januara 2016, ali ovaj organ nastavlja sa istom praksom.

Postupke pred Upravnim sudom vodila je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, i to protiv rješenja kojim je Agencija odbila da kontroliše imovinu direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića i njegove najuže porodice, ali i bivšeg predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branka Vujovića i njegove najuže porodice.

Iako je Upravni sud naložio donošenje novog rješenja, Agencija je, kazao je “Vijestima” direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac, ponovila stav da sve što se desilo prije januara 2016. ne može da ispituje.

Navodi da je Agencija, kao neosnovan, odbila zahtjev MANS-a da utvrdi da li je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prekršila odredbe Zakona o sprečavanju korupcije, koje se odnose na neprijavljivanja uvećanja imovine i podnošenja tačnih i potpunih podataka u imovinskom kartonu.

“Tako Agencija ne vidi ništa sporno u tome što Medenica nije prijavila prihod od prodaje zemljišta kompaniji Zorana Bećirovića u iznosu od blizu 140 hiljada eura, iako je postojala jasna zakonska obaveza prijave svake promjene u prihodima većim od 5.000 eura. Iz obrazloženja koje smo dobili od Agencije se vidi da se oni uopšte nisu bavili time da li je Medenica prekršila Zakon, već samo donijeli odluku da nije, bez navođenja bilo kakvog razloga za zauzimanje takvog stava”, kazao je Milovac za “Vijesti”.

U obrazloženju odluke od 18. novembra, a koju potpisuje pomoćnik direktora Savo Milašinović, stoji da je za predsjednicu Vrhovnog suda u 2016. godini izvršena provjera i da nijesu utvrđena bilo kakva odstupanja sa podacima koji se vode u zvaničnim evidencijama drugih državnih organa.

Takođe, ASK navodi da se njena imovina uvećala 2016. godine, samo po osnovu nasljeđa koje je, ističu, uredno prijavila.
Agencija je samo dan ranije odbila kao neosnovane i inicijative MANS-a koje su uputili nakon informacija da je predsjednik Milo Đukanović posjedovao kompaniju koju nije prijavio, ali i onu koja se odnosila na imovinu supruge njegovog generalnog sekretara Slavoljuba Stijepovića, visokog državnog funkcionera kojeg, napominje Milovac, državno tužilaštvo sumnjiči za krivično djelo pranja novca.

“Kao i mnogo puta do sada, Agencija se oglasila nenadležnim za slučajeve koji su se desili prije 2016. godine kada je ta institucija osnovana, pravdajući to nemogućnosti da retroaktivno primjenjuje zakon. Upravni sud nije takvog mišljenja i već je u nekoliko slučajeva naložio Agenciji da donese nova, na zakonu zasnovana rješenja”, kazao je Milovac.

Source link

Preporučeno za vas