Maroviću nastavljaju da skidaju od penzije

Maroviću nastavljaju da skidaju od penzije


Kotorski Osnovni sud odbio je tužbu osuđenog i odbjeglog šefa budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića koji je tužio rodni grad, osporivši rješenje javnog izvršitelja po kome mu Opština Budva mjesečno od penzije uzima 239 eura, ali i prodaje nekretnine u Krimovici i Jazu koje nije prilikom zaključenja sporazuma o priznanju krivice sa Specijalnim državnim tužilaštvom dogovorio da založi.

Presudu, u koju su “Vijesti” imale uvid, donio je sudija Veljko Bulatović. On je obavezao Marovića da Opštini Budva nadoknadi 14.701 euro troškova parničnog postupka u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

”Marović je 3. novembra 2021. godine podnio tužbu, navodeći da je shodno Sporazumu o priznanju krivice zaključenim pred Specijalnim državnim tužilaštvom, koji je 12. septembra 2016. verifikovan presudom Višeg suda, oglašen krivim i presudom je obavezan da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva Opštine Budva isplati iznos od 1.096.481 euro u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude. Navedeni iznos je obezbijeđen hipotekom Opštine Budva na imovini evidentiranoj u Listu nepokretnosti (LN) 188 KO Prijevor I, LN 81 KO Prijevor I, LN 73 KO Krimovice, LN 357 KO Krimovice, LN 651 KO Prijevor II, LN 307 KO Prijevor II, LN 294 KO Prijevor II i LN 527 KO Prijevor II”, piše u tužbi u koju su Vijesti” imale uvid, a koja je dostavljena Opštini Budva.

Navodi se da su Svetozar Marović i njegov brat Dragan, shodno presudi Višeg suda, u junu 2016. izdali založnu izjavu kojom su dozvolili upis države kao hipotekarnog povjerioca radi obezbjeđenja potraživanja na “nekretninama LN 188 KO Prijevor I, LN 81 KO Prijevor I, LN 73 KO Krimovice i LN 431 KO Krimovice”.

S druge strane, kako piše u tužbi, i Miloš je takođe u junu 2016. izdao založnu izjavu kojom je dozvolio upis države kao hipotekarnog povjerioca na “nekretninama LN 307 KO Prijevor II, LN 527 KO Prijevor II, LN 357 KO Prijevor II, LN 411 KO Prijevor II i LN 651 KO Prijevor II”.

Hipoteka i na imovinu na Jazu
Hipoteka i na imovinu na Jazufoto: Vuk Lajović

Javna izvršiteljka je u junu 2018. donijela rješenje o namirenju duga od 1,1 milion eura i to, kako se navodi, zabranom na novčanim sredstvima u bankama, na dvije trećine zarade i ostalih primanja Marovića, te popisivanjem i prodajom pokretnih stvari, kao i na “nepokretnostima LN 188 KO Prijevor I, LN 81 KO Prijevor I, LN 73 KO Krimovice i LN 431 KO Krimovice”.

”Međutim, pored nekretnina opterećenim hipotekom, dozvoljava se izvršenje na svim nepokretnostima koje su bile u svojini hipotekarnog dužnika Svetozara i Miloša Marovića. Javni izvršitelj nije mogao dozvoliti da se izvršenje sprovodi i na druge nepokretnosti osim na one obuhvaćene hipotekom, jer se time obesmišljava hipoteka i pričinjava šteta hipotekarnom dužniku. Dakle, namirenje duga limitirano je samo iz vrijednosti hipotekovane nekretnine i ne dalje od toga. Međutim, izvršenje se pokreće na svim nepokretnostima izvršnog dužnika (Svetozara Marovića), kao i na novčanim sredstvima kojima raspolaže”, piše u tužbi.

Pravni zastupnici Marovića traže da kotorski sud proglasi nedopuštenim izvršenje određeno rješenjem javne izvršiteljke.

U pesudi kotorskog Suda koju potpisuje Bulatović, piše da su navodi Marovića da se izvršenje sprovodi mimo hipotekovanih nepokretnosti bez osnova.

”Da je tužilac (Marović) dobrovoljno ispunio svoju obavezu shodno sporazumu, ne bi ni bilo izvršnog postupka, pa su neosnovani i navodi i u dijelu rješenja koje se odnosi na novčano potraživanje na zaradama ili penziji, jer je javni izvršitelj pravilno u rješenju navela da će se izuzeti od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja naknade štete nastale usljed oštećenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti…” piše u presudi.

Dalje je navedeno da izvršeni povjerilac (Opština) može zahtijevati od javnog izvršitelja da bez ograničenja preduzima sve radnje u postupku izvršenja ili usloviti preduzimanje određenih radnji svojom prethodnom saglasnošću.

”Ako sredstva i predmeti izvršenja nijesu navedeni u predlogu za izvršenje, javni izvršitelj sprovodi izvršenje sredstvima i na predmetima za koje smatra da su najcjelishodniji i da će se time obezbijediti najpovoljnije namiranje izvršnog povjerioca”, pojašnjeno je.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, da bi u maju sljedeće bio pušten iz spuškog zatvora nakon što je priznao krivicu i zaključio sporazum koji je verifikovao Viši sud.

Domogao se Beograda, od kada mu se gubi “svaki trag”, jer srbijanske državne institucije navodno ne mogu da ga pronađu. Crna Gora je raspisala potjernicu za Marovićem i više puta zahtijevala da bude izručen.

Glavna kazna, kojom je stariji Marović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci, apsolutno zastarijeva 10. oktobra 2026.

Njegov sin Miloš je od 17. septembra prošle godine slobodan čovjek i za njim je povučena potjernica, nakon što mu je zastarjela kazna izrečena u Crnoj Gori.

Dug od 800.000 naplaćuju prodajom imovine Dragana Marovića

Opština Budva namjerava da naplati 793 hiljade eura, koliko je ostalo da lokalnoj upravi na ime sporazuma o priznanju krivice i sudske presude izmiri Svetozar Marović, prodajom imovine njegovog rođenog brata Dragana Marovića.

Javna izvršiteljka Branka Samardžić, na zahtjev Opštine Budva, donijela je rješenje o izvršenju kojim je predviđeno da se proda imovina koju je Dragan Marović založio na ime duga svog brata.

Stariji Marović je zaključio sporazum o priznaju krivice pred Specijalnim državnim tužilaštvom kojim je tada rukovodio Milivoje Katnić i obavezao se da će nadoknaditi 1.096.481 euro na ime imovinske koristi koju je stekla organizovana grupa kojom je rukovodio. Nakon što je prodata kompletna imovina koju je ponudio kao garanciju, a čiju vrijednost je SDT procijenio na 1,09 miliona eura, Opština je inkasirala svega 300 hiljada.

Izvršenje će biti sprovedeno prodajom nepokretnosti Dragana Marovića na Jazu – polovina od dvije parcele od 1.013 i 589 kvadrata. Rješenje je izdato i za livadu od 1.274 kvadrata, pašnjak od 615 i šumu od 2.190 metara kvadratnih u Krimovici, na kojima je Dragan Marović upisan kao vlasnik četvrtine. Predviđena je i prodaja imovine u selu Krimovica gdje je mlađi Marović vlasnik osmine livade od 1.311 kvadrata, vikendica od 51, 68, 89 i 107 metara kvadratnih, livade od 249 kvadrata, pašnjaka od 182 i 250 kvadrata i šume od 3.115 kvadrata.

Dragan Marović osporio je rješenje o izvršenju koje je donijela izvršiteljka, a kojim je predviđena prodaja njegove imovine.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas